Miljonhärva på Ericsson? – Rive Juridiska Byrå förhandlar fram avgångsvederlag

Ericsson har internutrett en misstänkt härva i mångmiljonklassen. Bolaget sägs ha betalat cirka 45 miljoner kronor för IT-tjänster som egentligen borde ha kostat 10 till 15 miljoner kronor. Pengarna gick till ett litet konsultbolag vars vd står en av Ericssons chefer nära.

Personalen larmade

Under hösten 2016 uppmärksammade flera personer att ett litet konsultbolag inom IT skickade fakturor för miljonbelopp till Ericsson. 

Det visade sig att en högt uppsatt chef på Ericsson hade skrivit avtal direkt med det lilla bolaget. Ericsson-chefen och vd på konsultbolaget känner varandra sedan åtminstone 2013, enligt en undersökning som DN gjort.

Egentligen ska en chef på Ericsson inte kunna skriva avtal direkt med externa parter utan det är något som inköpsavdelningen ska ha hand om. Det framgick även att andra oegentligheter hade ägt rum. Avtalet saknade datum. I avtalet stod också att konsultbolaget kunde få miljonbelopp i bonus om vissa villkor uppfylldes. Inköpsavdelningen ansåg dock att kriterierna var vaga. Dessutom angav avtalet att det var den nämnde Ericssonchefen – inte inköpsavdelningen – som skulle göra utvärderingen.

Intern granskning

Inköpsavdelningen inledde en granskning av ärendet. Det visade sig att kostnaderna för IT-tjänsterna uppgick till cirka 45 miljoner kronor. Den kostnaden skulle täcka ett arbete som motsvarade tre konsulter på heltid under tre år. Prislappen är många gånger större än vad den borde ha varit. Enligt inköpsavdelningen borde kostnaden ha landat på runt 10 till 15 miljoner kronor.

Det framgick även att en av konsulterna inte ens hade funnits på plats på Ericsson, trots att det var ett av villkoren enligt avtalet. Konsulten i fråga befanns sig utomlands.

Inköpsavdelningen stoppade utbetalningar på sammanlagt nästan 20 miljoner kronor. Därefter följde en mer detaljerad utredning under våren 2017. Flera personer från Ericssons internrevision deltog tillsammans med en juristfirma med kompetens inom denna typ av ärenden. Utredningens resultat har ännu inte offentliggjorts.

Ännu inga konsekvenser

Enligt DN arbetar den högt uppsatta chefen fortfarande på Ericsson. En av de personer som larmade om oegentligheterna hade också chefsbefattning. Kort efter larmet gjorde man en omstrukturering och visselblåsaren förlorade sina befogenheter. Det är oklart om det har att göra med den påstådda härvan, även om det är mycket som pekar på det. Personen i fråga avslutade efter en tid sin anställning, efter att ha anlitat specialister inom arbetsrätt från RiVe Juridiska Byrå AB, förhandlades ett omfattande avgångsvederlag fram.

Enligt Ericssons interna riktlinjer ska endast affärer som är för koncernens bästa göras. Personliga intressen får inte stå i vägen för bolagets intressen. Ericssons pressavdelning kan inte bekräfta de uppgifter som tidningen presenterat. Man medger dock att det fanns problem i det avtal som Ericsson hade med det lilla konsultbolaget. När bristerna uppmärksammats korrigerades avtalet, enligt pressavdelningen. Den valde att inte kommentera uppgiften om att en av de anställda omplacerats och kort därefter slutat på Ericsson.


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!