MetaNoova – kommunikation som skapar framgång

Hur bra känner du dig själv och brukar du reflektera över din inre kommunikation? Ledande coacher och utbildare vet idag att framgångsrikt förändringsarbete för individer och organisationer bygger på en förbättrad kommunikation inåt såväl som utåt.
– Ökad förståelse för kommunikationen med sig själv och andra är en kompetens som idag lärs ut på MetaNoova utbildning AB, säger Lena Bergman.

MetaNoova utbildning grundades 2008 och har sedan dess framgångsrikt utbildat och coachat ett stort antal företag och individer. Berätta vad ni erbjuder idag.

– Vi erbjuder öppna utbildningar dit människor kommer och lär sig om kommunikation, förändringsarbete, ledarskap och stresshantering. Vi skräddarsyr upplägg för teamutbildning, feedback och ledarskapsutbildningar efter specifika behov till företag, skolor och kommuner, och utöver det hyr vi ut lokaler på Götgatan 11.

Lena Bergman, ägare till MetaNoova Utbildning AB

Ni lär ut om kommunikation som riktar sig inåt. Varför är det en viktig nyckel i ett förändringsarbete?

– Ofta saknas tillräcklig förståelse för kommunikationen med sig själv och medvetenhet om mönster som hindrar eller stödjer; det handlar om den inre dialogen med sig själv och sina sinnen. Varför går det igång stressimpulser och hur förhåller jag mig till dessa? Att inte förstå hur vi själva fungerar blockerar den potential och de resurser som alla har inom sig. För att kunna utvecklas och inleda ett förändringsarbete är det en fördel att vara medveten om hur du förhåller dig till dina egna upplevelser, impulser och tankar.

Var hittar du själv drivkraften?

– Min utmaning är att få ut det här vi arbetar med eftersom det gör betydande skillnad för företag, organisationer och individer. Det handlar om att ge resurser som skapar lust och motivation.

– För mig är det roligt, inspirerande och meningsfullt att utbilda och coacha människor till att få fatt i sina resurser som skapar lust och motivation att uppnå sina mål. Det handlar om hur människor mår bättre och bibehåller och utvecklar hälsan samt sortera i egna problem och föreställningar för att prestera bättre. Svaret till bättre mående och balans i livet är ofta en fungerande kommunikation med sig själv och andra.

– Oavsett om man arbetar inom it-branschen, vård eller mode och är specialist på sitt område är det kommunikationen med sig själv och andra som är gemensamt för att nå lyckade förändringar. Kommunikation går långt över kroppsspråket och handlar om vad vi själva upplever, varje dag.

Ni på MetaNoova pratar om att Filtrera i kommunikationen, vad handlar det om?

– Filtrering handlar om att känna igen och beskriva vad som exempelvis gör ett möte lyckat eller misslyckat, ett projekt framgångsrikt, att feedbacken ger resultat, vad som skapar bra relationer och ett bra arbetsklimat. Att Filtrera kan ses som att städa upp och sortera bland all information för att få till den förändring man önskar. Vad är det som ska plockas fram när du förmedlar ett budskap och en förändring till andra människor? Håller du dig som chef inom ramarna på ditt möte?

– Vår hjärna frågar alltid efter tydlighet och den vill veta vad som gäller just nu. Varför ska jag göra det här? Finns inte den informationen att tillgå så har det förmodligen redan skapat frustration hos de anställda. Upplever enbart halva gruppen tydlighet så är det viktigt att veta vad som ska förändras för att arbeta mot gemensamma mål. Vad ska justeras? Är det ramarna, beteenden, hur är det förankrat, vad hindrar? Hela den här kompetensen bygger på en systemisk förståelse och att ramar sätts upp i enlighet med behovet. De verktyg och nyckelfaktorer vi lär ut baserar sig på komparativa studier och handlar om Metakommunikation, som är kommunikation om kommunikationen.

I MetaNoovas utbildningar kopplar ni även teorin till hur vi människor fungerar rent fysiskt.

– Ja, vi har en systemisk förståelse för hur delarna hänger ihop och påverkar helheten, hur vår hjärna fungerar och påverkar kroppen fysiskt, och hur vi kan stimulera hjärnan för att få till hållbara förändringar för individer och grupper. Finns det mycket stress så blir det svårare att prioritera – att få översikt och se sammanhang.

– Aristoteles sa: ”Helheten är större än summan av delarna”

Anmäl dig till en gratis föreläsningskväll och läs mer om MetaNoovas kurser här

Ytterligare information och inspiration hittar du på MetaNoovas Facebook och Instagram


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!