Lyssnandets läkande kraft

Insikterna som genomsyrar Anette Wikströms bokskrivande och samtalscoachning är upplyftande; vi människor sitter egentligen själva på de svar vi söker, men ibland kan vi behöva hjälp och stöd att sortera våra tankar, lyssna in våra känslor och behov, och även att formulera dem.

Allt fler människor vänder sig till en samtalscoach. Ofta handlar det om att uppnå bättre mående och en tydligare riktning, både i privatlivet och i yrkeslivet. Anette Wikström, författare och samtalscoach, menar att det finns ett ostillat behov av att kunna prata med någon som lyssnar utan att kritisera eller bedöma. Samtalen med klienterna samt böckerna Medvetsfull och Lyssnandets kraft hjälper människor som vill bryta mönster, öka sin självkännedom och hitta riktning i livet.

– Bara att ha någon som lyssnar, någon som är genuint intresserad och inte har en egen agenda kan göra underverk för en människa. Samtalen kan handla om alltifrån jobb och relationer till självkänsla. Oavsett vad det handlar om, så är själva samtalsgrunden det empatiska lyssnandet.

– Efter några samtal framträder en tydligare vilja och riktning hos klienten. All inre klarhet bidrar till en positiv framåtrörelse.

Parallellt med samtalscoachningen har Anette hunnit publicera två böcker. Den första boken Medvetsfull skrevs som en lättillgänglig bok för alla från tonåren och uppåt. Boken tar upp hur vi pratar med varandra, vad självkänsla är och hur vi skapar större medvetenhet om oss själva.
Uppföljaren Lyssnandets kraft innehåller övningar, exempel och reflektionsfrågor. Boken tydliggör våra inre processer och syftar till att öka närvaron av självacceptans och icke-dömande förhållningssätt. Lyssnandets kraft vänder sig till alla som vill börja lyssna, verkligen lyssna – bortom yttre brus, gamla mönster och sociala försvar.

– Vi har alla ansvaret, möjligheten och skyldigheten att ta hand om oss själva på bästa sätt. Min starka övertygelse är att Lyssnandets kraft kommer att sätta fart på din inre process.

Anette Wikström är verksam i Stockholm och Täby och driver företaget Medvetsfull. Varje samtal som Anette håller med en klient tar 60 minuter och vanligtvis så träffas de mellan 5 till 10 gånger.

Läs mer om böckerna Medvetsfull och Lyssnandets kraft.

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!