team-koncept

Drivkraften för succéföreläsaren: ”En usel föreläsning”

I höst inleder idrottsläraren och före detta allsvenska fotbollsspelaren Martin Lossman nya föreläsningsserier med fokus på hälsofrämjande skolutveckling. Det senaste årets föreläsningar har utmärkt sig med ovanligt engagerade åhörare.
– Anledningen till att jag startade var att jag satt på en usel föreläsning, säger Martin Lossman på Teamkoncept.

Du åker runt i hela Sverige och föreläser. Vad är det som berör så många i dina föreläsningar?

– Lärare och andra ledare ställs inför många utmaningar i vardagen – jag hjälper dem att se gruppens behov och hur de kan förbättra sin kommunikation. De som lyssnar är engagerade individer och de får ta del av sådant som gör att de utvecklar sig i sina dagliga arbeten. De får med sig verktyg om hur de kan gå vidare på sin sida och de får ta del av den senaste forskningen och historik.

– Härom veckan var jag i en skola i Göteborg som var väldigt glada över att få med sig många konkreta verktyg för att kunna jobba vidare med hälsofrämjande skolutveckling.

team

Martin Lossman

Du har ett antal olika föreläsningar. Hur sammanfattar du dem bäst?

– I korta drag så är det lärarfortbildningar och jag har ett fokus på hälsofrämjande skolutveckling vilket innebär fysisk aktivitet och hur det är kopplat till inlärning samt hälsa. Även föreläsningen om hur vi kan motverka stress i skolan är just nu av stort intresse. Den riktar sig till både elever och lärare.

– Jag tar in det som känns intressant, användbart, utvecklande och som är förankrat inom forskningen.

Vad innebär aktiva klassrum?

– Det innebär att man bygger in rörelse i lektionstiden och även att man jobbar med ståbord. Effekten av att stå upp ökar inlärningen med 10 % och med rörelser blir det ytterligare 3-5 procent. Fysisk aktivitet och rörelse under hela skoldagen ökar måluppfyllelsen och skapar bättre mående och motverkar depressioner hos eleverna.

Googlar man på ”Pulsträning och inlärning” så medverkar du i flera av de populäraste sökträffarna tillsammans med forskaren Anders Hansen som du samarbetar med. Vad var det som fick dig att börja föreläsa om detta från början?

– Det började 2010 när jag och mina kollegor åkte till Naperville i USA. Vi var de första svenskarna som åkte dit och lärde från hur de jobbar med pulsträning och inlärning.

– Den andra anledningen till att jag startade var att jag satt på en usel föreläsning. Det finns gedigen forskning om att det här fungerar och jag ville vara med och sprida detta. Sedan har också fysisk aktivitet kopplat till inlärning fått en knuff av att politikerna blivit allt mer intresserade då de förmodligen inser de enorma samhällsvinsterna.

– 2016 drog jag igång den första konferensen ”Pulsträning och inlärning” på Karolinska Institutet och då kom 300 personer inklusive politiker och lärare, och därefter har det bara ökat. 2017 anordnade jag den andra konferensen med över 400 deltagare. Båda konferenserna går dessutom att ta del av på UR Play. Jag märker av ett enormt intresse kring dessa frågor just nu. Jag har därför anordnat konferensen Hälsofrämjande skolutveckling den 11 september i Stockholm.

team3

Vad möter du för motstånd och utmaningar?
– Enda problemet är att det låter som en mirakelkur… Sedan är det också viktigt med en helhet; det jag har att berätta är ämnat för hela skolan. Det är först när all personal, alla lärare, skolledare och matpersonal är närvarande som det verkligen fungerar. Då märker de vilken nytta det gör för hela skolan och alla elever.

Du har tagit tjänstledigt för att satsa på dina föreläsningar. Hur ser hösten ut?
– Jag är uppbokad på ett antal föreläsningar i olika delar av landet. I flera fall kombinerar jag föreläsningar med utbildningar för idrottslärare i pulsträning. Hösten är nu i princip fullbokad med nya konferenser, med inriktning på det som är mest intressant för de som arbetar inom skolans värld.

Du och dina kollegor besitter väldigt mycket kunskap. Kan du rekommendera någon läsning i sommar?
– Jag rekommenderar boken Hälsa på recept som inkluderar mycket av Anders Hansens forskning.

team2

Martin Lossman har en rad olika föreläsningar och föreläser i hela Sverige.

Läs mer på Teamkoncept

 

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!