André Sjåsæt ny VD för Teknikmagasinet AB

Marknaden för begagnad elektronik växer snabbt och förväntas fortsätta växa under de kommande åren. Tillväxten drivs av en ökad efterfrågan om begagnade alternativ, ökad livslängd på produkterna och smidiga reparationer, samt en ökad medvetenhet och krav på miljö och återanvändning.

Teknikmagasinets strategi är att satsa mer på köp, sälj och reparationer av begagnade mobiler samt att leda bolaget mot en tydligare hållbar profil. Under 2022 har man erbjudit reparationer och försäljning av begagnade mobiler i butik, samtidigt som andra kategorier av begagnad elektronik har testats med gott resultat. Samma år tog företaget in Verdane som ny huvudägare.

Med detta bakom sig går företaget in i en ny fas och styrelsen har utsett André Sjåsæt till ny VD för Teknikmagasinet AB och Release AS. André har bred och lång erfarenhet från både detaljhandel och omstruktureringsprocesser. De senaste tre åren har han suttit i ledningsgruppen hos XXL ASA och ansvarat för kategori, inköp och marknadsföring, samt strategi och affärsutveckling. Innan XXL hade han ledande befattningar i ledningsgruppen på Bertel O. Steen och över 10 års erfarenhet från strategi- och omstruktureringsprocesser som managementkonsult på EY och Kearney.

”Jag ser verkligen fram emot att komma igång och lära känna både företaget och teamet bättre. Teknikmagasinet har en outnyttjad potential och jag tror starkt på att vi kommer ta en tydlig helhetsposition inom begagnade mobiler, reparationer och annan begagnad elektronik de kommande åren. Det ska bli spännande att leda denna etapp”, säger André Sjåsæt.

Sjåsæt tillträder som VD för Teknikmagasinet AB den 1 mars. Øistein Eriksen kommer att bidra till bolagets fortsatta utveckling av utvalda strategiska projekt och frågor under de närmaste månaderna. Tillsammans kommer de att bana väg för ett så smidigt och bra ledarskifte som möjligt.

”Med André på plats har vi en skicklig, innovativ och tydlig ledare som ska accelerera moderniseringen av Teknikmagasinet, och samtidigt arbeta målmedvetet för att stärka resultaten efter ett krävande 2022. Samtidigt är jag glad att vi får möjlighet att ta hjälp av Øistein och hans kompetens i vidareutvecklingen av Teknikmagasinet i denna övergångsfas”, säger styrelseordförande Pål Wibe.


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!