En förgylld förbindelse på transportresa – Från Kina via Suezkanalen eller runt Afrikas sydspets till Saltsjön

Till hösten förväntas den två månader långa transportresan för ”guldbron” med omdebatterad glans att starta. Måndagen den 24 augusti 2020 ska den nya huvudbron stå klar, Stockholms Golden gate, som både ska smälta in och smälta samman Slussen och Gamla stan.

På grund av det centrala läget kommer både ankomsten och monteringen av bron kunna gå att följa på nära håll. I november i år planeras den 3700 ton tunga bron att anlända. Med en längd på 140 meter och en bredd 45 meter kommer bron behöva vridas ut, så att de åtta olika körfälten kommer på plats. När fraktfartyget ligger i hamnen kommer brofästen att byggas, ett arbete som förväntas ta två veckor.

Bilder: Skanska

Från dy till ädel metall – flärd och funktion?

Den väldiga stålbron kommer vara den enda i sitt slag i Sverige. På grund av sin storlek och sitt materialval har bron byggts i olika sektioner för att sedan svetsas ihop. Skanska har varit ansvariga för bygget och tillverkningen har skett av företaget CRSBG, China Railway Shanhaiguan Bridge Group, ett företag med gedigen erfarenhet av att tillverka unika stålbroar. Bygget som startade i mars förra året har beräknas att ta drygt ett år och bron ska idag vara så gott som färdigbyggd.

I flera år har Slussens byggarbetsplats liknat en leråker, kostnader har dragit iväg och kritik gällande att utsikten kommer förstöras har gjort att bron redan innan den börjat byggas har väckt mycket uppståndelse. En annan debatterad aspekt är färgen, som går i kulören ”guldish”.

Först verkade den övervägande åsikten vara att guldet var ”för mycket” men när prototyperna stod klara, kunde man fråga sig: kommer bron verkligen bli ”guldig”?

Bild: Projekt Slussen

Källa till ljus 

Färgen är absolut är menad att sticka ut, menar Eva Rosman kommunikationsansvarig för Projekt Slussen. Samtidigt har den valts för att knyta an till närliggande byggnader och förädla den omgivning som redan finns. Själva ytskiktet på den färdiga bron kommer ha en oslipad struktur som fångar och reflekterar solljus. Bron som är bastant och avskalad i sin design kommer både att fungera som en förbindelse och som ett tak för de olika lokalerna i närheten. Det kräver i sin tur att bron ska vara estetiskt tilltalande ur många vinklar. Förväntningen är att även området runt bron ska locka besökare och det kommer finnas ett upplyst stråk att promenera längs med.

Bild: Projekt Slussen

Brons betydelse 

Den nya huvudbron gör en anknytning till broar i andra storstäder samtidigt som originalitet utlovas. Broar underlättar inte enbart tillgängligheten, de skapar även ett viktigt landmärke. Att bron redan innan sin öppning väckt sådan uppståndelse och vetskapen om att bron kommer att fraktats färdigbyggd, under en sådan lång färd, gör att det säkerligen kommer vara lika spännande att följa brons resa som att resa över bron.

Fler goda nyheter


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!