KRAV lotsar småskaliga livsmedelsföretag som vill ställa om till ekologiskt

KRAV kommer under 2023, med stöd av medel från Jordbruksverket, att lotsa småskaliga livsmedelsproducenter som vill ställa om till ekologisk produktion, eller skala upp redan befintlig produktion. Lotsningen innebär företagsanpassade satsningar och ska bidra till en ökning av nya ekologiska produkter på marknaden. 

– Vi är mycket glada att nu få växla upp vårt arbete med att hjälpa fler livsmedelsföretag i sin omställning. Det är en utmaning att våga satsa på något nytt eller växla upp sin ekologiska produktion och vi vill gärna bidra med det vi kan i att stödja de småskaliga företagen, säger Cecilia Lenbäck, affärsområdeschef Livsmedel på KRAV.

I slutet av december fick KRAV besked att de tillsammans med två andra anbudsgivare vunnit den upphandling som Jordbruksverket utlyst. Under hela 2023 finns det nu möjlighet för småskaliga livsmedelsproducenter att få lotsning av KRAV, som kommer att guida och skräddarsy insatser efter behov. Det kan handla om guidning i att bli certifierad, att göra målgruppsanalyser, konsumentkampanjer eller att identifiera utmaningar som hindrar eller begränsar försäljning av ekologiska livsmedel.

Enligt Jordbruksverket skulle fler småskaliga producenter ta steget till en ekologisk produktion eller öka sitt utbud av ekologiska produkter om de bara fick rätt stöttning.

– Vi har redan fått in intresseanmälningar från olika håll och fortfarande finns det möjlighet att anmäla sitt intresse till oss på KRAV, säger Cecilia Lenbäck.


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!