veroma1kei

Veroma Omsorg: Därför ska de äldre bli mer delaktiga i äldrevården

– Det är viktigt att både de äldre och anhöriga känner att de blir sedda. Att arbeta i små arbetsgrupper där även cheferna är tillgängliga skapar stor trygghet för alla inblandade, säger Veronica Meurling på Veroma Omsorg.

När Veronica Meurling startade det familjeägda hemtjänstbolaget Veroma Omsorg var det en reaktion mot det sätt som större aktörer driver sina verksamheter.

– Ringer man till ett stort hemtjänstbolag får man vara glad om man kommer fram till en ansvarig. Vi uppmuntrar istället våra kunder att ringa till oss eftersom vi vill ha aktiva och engagerade kunder och anhöriga, säger Veronica Meurling.

När Veroma Omsorg har gjort utflykter till exempelvis Åland eller Drottningholm har flera anhöriga följt med. Veroma Omsorg sätter dessutom värde på att ha personal som tar sig tid att sätta sig ner och umgås med kunderna till vardags och arbetar därför i små arbetsgrupper.

semlor
Semlor till Veroma Omsorgs kunder under Fettisdagen.

Inga Kari Karlin är en av Veroma Omsorgs kunder som uppskattar att både personal och chefer är synliga.

– De tar sig tid, de är lätta att ha att göra med och de gör det där lilla extra. När min man behövde hjälp att sätta på sig specialstrumpor brukade de ge honom massage. När han gick bort hade de personal som kom spontant, det uppskattade jag. De ringer också om de blir sena på grund av de sitter i kö, det tycker jag är ett bra sätt att visa respekt för oss äldre, säger Inga Kari.

Samtidigt hör och läser Inga Kari mycket om andra som inte alls är lika nöjda med hemtjänsten.

– Vad konstigt tänker jag, för här har jag det så bra, säger Inga Kari.

Karin, som är anhörig till en annan av Veroma Omsorgs kunder, instämmer. Hon tycker att det är mycket värdefullt med personal som har tid att sätta sig ner och lyssna.

– Det är inte bara in och ut, de är lyhörda och utför det de lovar. De är lätta att nå och sitter och pratar med de äldre, allra helst Veronica, säger Karin.

Veronica Meurling tycker att stora företag inom äldrevården har fel fokus och att de äldre riskerar att komma i skymundan för allt större vinster i företagen.

– Många äldre som ska välja hemtjänst för första gången gör felet att välja mellan de stora företagen i kommunen bara för att det är de som man har hört talas om. De stora företagen tänker på ekonomin i första hand och kunden kommer i andra hand. Kunden ska inte behöva fråga sig om vem som kommer idag. Veromas personal har arbetskläder och id-kort för att kunden ska kunna känna igen oss.

Sist men inte minst tycker Veronica att det är viktigt att man vågar byta om man inte är nöjd med sin hemtjänst.

– Hur ska vi kunna förändra hemtjänsten om kunderna inte vågar ställa krav?

Läs mer om Veroma Omsorg här.

veroma_225

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!