”Västvärlden håller på att gå in i väggen”

Enligt en rapport av WHO kommer kostnaderna för psykisk ohälsa vara den tyngsta posten inom sjukvården år 2030. En utveckling som skulle kunna stoppas genom att ta efter de brittiska öarna. Detta menar Ann Nilsson Ahnstedt på Minds Unlimited, som är övertygad om vad som är lösningen till ett mer välmående samhälle.

Mindfulness är från början en buddhistiskt begrepp och står för medveten närvaro. Läran utvecklades av den amerikanske läkaren Jon Kabat-Zin genom att undersöka stress och ångesthantering på över 20.000 människor. I dag handlar dock Mindfulness snarare om medvetenhetsträning och att använda sin potential fullt ut. Att man ska ta så bra beslut som möjligt utan att påverkas av stress, och andra tillfälliga sinnesstämningar.
En av Stockholms största aktörer inom området är Mindfulnessgruppen eller Minds Unlimited som de också heter. En av de ansvariga för verksamheten är Ann Nilsson Ahnstedt, hon menar att Mindfulness är något som alla människor behöver i sitt liv.
— Mindfulness handlar om daglig träning av det mentala, emotionella och fysiska systemet hos var och en av oss. Forskarna är överens om att det tar åtta veckor av intensiv träning för att märka skillnad på sitt beteende. Med magnetkamera kan man se hjärnan ändras i realtid men man måste avsätta åtta veckors träning och bibehålla den efter det för att uppleva förändringar. Forskare är inte överens om hur mycket träning varje människa behöver, det kan vara allt från fem minuter till timmar. Något som beror på olika faktorer som till exempel sin bakgrund och var man är i livet.

mindful

Testa Mindfulness

I dagens samhälle lider många av psykisk ohälsa. Enligt Ann Nilsson Ahnstedt skulle detta antal minska drastiskt om folk började tillämpa läran om Mindfulness regelbundet.
— Det är jätteviktigt både för enskilda individer och kollektivt. I Sverige är det sorgligt hur bra omständigheter vi har fast många mår väldigt dåligt. Anledningen till varför vi skapade bolaget var för att vi såg hur depression och andelen sömnpiller ökat så drastiskt bland ungdomar. Västvärlden håller på att gå in i väggen men skulle man lära sig att ta hand om själv så skulle man både hjälpa både sig själv och andra.

I England tar politiker nu krafttag för att motverka den psykiska ohälsan i landet genom just Mindfulness. Enligt en studie av WHO kommer kostnaderna för psykisk ohälsa i västvärlden överstiga alla andra sjukdomar år 2030. Därför har över hundra politiker gått samman i en gemensam tvärpolitisk preventiv insats genom att ta fram en rapport för att råda bot på problemet inom vård, kriminalvård, skola och på arbetsplatser. En rapport som implementerats sedan 2015.
— I den här rapporten räknar de brittiska politikerna hem att de kommer få en utväxling på femton pund för varje pund. Vår målsättning är att ta efter britterna och tillhandahålla de här typerna av kurser i Sverige. Något som onekligen behövs i det svenska samhället. Engelsmännen är verkligen föregångare på det området, säger Ann.

De engelska politikerna bjuder under hösten in kollegor från andra länder på konferens för att berätta mer om studien. Ann Nilsson Ahnstedt uppmanar den svenska regeringen och riksdagsledamöter att resa till det brittiska parlamentet och ta del av informationen.
— Satsningen är viktig och skulle kunna utveckla det svenska samhället. Därför är vår stora dröm att få makthavarna att ta del av rapporten. Nu får de ju till och med en betald resa i oktober, så vi tycker verkligen att de måste ta chansen att följa med.

Mindfulness

Testa Mindfulness

Vill du veta mer om Mindfulness i allmänhet och konferensen i England i synnerhet?
Kontakta gärna Ann Nilsson Ahnstedt på:
Mejl: ann@mindsunlimited.se
Telefon: 0733 – 42 99 17


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!