Vadstena Folkhögskola erbjuder viktiga förutsättningar för studerande

Vadstena Folkhögskola är ett lyckat exempel på att det går att kombinera klassisk bildningstradition med en lyhördhet för samtidens behov. Resultatet är en plattform där även de studerande som haft svårigheter under gymnasiet får tid och rum att utvecklas. – Vi skapar en plats och verksamhet som är förståelig och begripbar, säger Mikael Carlefyr.

Vadstena Folkhögskola är en klassisk folkhögskola samtidigt som ni är skickliga på att lyssna av vilka behov som finns ute i samhället. Berätta hur ni tänker.

– Vi är en klassisk folkhögskola i den mening att vi har den kurs som man alltid måste ha som folkhögskola. Vi har en allmän kurs där man läser för allmän behörighet till högskola och yrkeshögskolor och ett stort utbud av andra kurser. Många kommer kanske hit med stukad självbild från gymnasiet, men här blir det på ett annat sätt. Vi har en helhetssyn på människan som både märks på utbudet av kurser och stämningen, omgivningarna och boendet.

– När våra studerande inser sammanhanget öppnar de ögonen och förstår att det finns så många fler vägar än vad man får i gymnasiet. Det här är en plats där de får reda på vilka de är. Varje studerande kan hitta en nystart och skapa sig själv på nytt med en ny insikt om vilka möjligheter som fi

2017 har ni tre nya linjer. Berätta om er nya kurs Mot Målen.

Mot Målen är en ettårig utbildning som även märks av på vår allmänna kurs. Utbildningen fokuserar på ekologisk, etisk och ekonomisk hållbarhet och utveckling enligt de 17 globala mål som antogs av FN 2016. Kursen har både ett inre och ett yttre fokus; under höstterminen tittar vi på människans fysiska och psykiska hälsa, och livsstil, och under vårterminen på kretslopp, klimatförändring och resursfördelning. Det är två terminer där de studerande ser vad vi som enskilda människor kan göra för att uppnå ett hållbart samhälle.

– Vi diskuterar rättvisefrågor och lär oss om resursfördelning, klimatförändring och hur våra globala problem kan lösas i framtiden.
 Kursen ger handlingsberedskap och verktyg för inre och yttre hållbarhet som individ samt praktiska och teoretiska strategier för hur du själv kan medverka till en utvecklande och stärkande omställning i samhället

Berätta om den andra nya kursen Till Källorna.

– Kursen Till Källorna är inriktad på andlig fördjupning. I kursen studerar vi olika kristna traditioner samt kristendomens historia ur ett spirituellt perspektiv. Vi studerar olika rörelser med ursprung i den kristna historien med huvudfokus i den evangelisk-lutherska traditionen. I Till Källorna kommer det finnas gott om tid att prova på och göra olika andliga övningar för att hitta just ditt sätt.

– Kursen tar upp flera historiska tidsepoker såsom den tidiga kyrkan, ökenfärderna, medeltid, reformationen, upplysningen, postmoderna tiden, nutida strömningar. Vi studerar även andliga traditioner såsom den kontemplativa, helgelse-, karismatisk, sociala rättvise- samt den evangelikala traditionen och provar på andliga övningar som är kopplade till dessa.

– När man går kursen deltar man även i det ekumeniska arbetet som finns i Vadstena. Vadstena i sig är ett pilgrimsmål med allt vad det ingår. I kursen ingår också en resa till ett annat pilgrimsmål.

Ni startar också en spännande guideutbildning vilket passar bra med tanke på var ni befinner er.

– Ja, i guideutbildningen använder vi oss av Vadstena som historisk plats. Här finns en mängd kulturhistoriska byggnader och är ett populärt resmål. Samtidigt är utbildning bred och kan appliceras på andra orter. Vi tittar på frågor om vem man guidar, juridik och ekonomi. De studerande får lära sig att söka fakta och få kunskap, att utifrån ett material bedöma, intressegradera och gallra.

– De studerande får lära sig att sätta ihop guidningar utifrån olika tidsaspekter och förhållanden – längre eller komprimerade guidningar, inomhus eller utomhus stadsmiljö men även i buss. De får även lära sig om företagande och entreprenörskap.

Om man är långt ifrån arbete går det att få hjälp hos er?

– Vi ska vara till för dem som är längst från arbete och utbildning. Vi ser till att skapa en plattform för teoretiska och praktiska kunskaper genom en klassisk bildningstradition. Men minst lika viktigt för elever som kommer med stukad självbild och identiteten ”icke godkänd” är att hitta en ny självbild här. Vi har ett internat och det går verkligen att återskapa något.

Här finns ett salutogent tänkande, vi skapar en plats och en verksamhet som är förståelig och begripbar. Folkbildningen måste lyssna av vad som finns där ute – vilka behöver oss och vad kan vi erbjuda? Det har vi gjort.

Läs mer om utbildningarna på Vadstena Folkhögskola här


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!