Tysklands klimatomställning

”Det finns inga tvivel om vad klimatet gör med jorden”. Detta är retorik från Tysklands avgående förbundskansler Angela Merkel. Omställningen till förnyelsebar energi är något som inte annars förknippas så starkt med tyskar, radikalitet. Särskilt efter översvämningarna senast sommaren så har det tagit fart igen ordentligt och klimatministern säger nu att det är en gigantisk omställning att öka förnyelsebar energi x3 på bara åtta år.

Bort från det fossila

Nya regeringen har en stor utmaning. Aare dalen stora översvämningar, resultaten är tydliga. Uppvärmningen globalt skapar översvämningar. Många liv gick till spillo som hade kunnats rädda. Torkaggregat som jobbat dygnet runt i flera år så de ska kunna återställas igen. Detta var lägenheter och hus som nu är helt förstörda. Puts är borta från väggar. Elledningar hänger kors och tvärs. I takt med att floden steg så gömde sig många på ovanvåningen och folk räknade ner hur många trappsteg som var kvar innan vattnet skulle stiga. Inte alla klarade sig dock utan många hus vart helt översvämmade.

Simulation av datormodeller

Risken när man simulerar och jämför så har risken för översvämingar ökat med 1,9 % om man jämför med innan industriella revolutionen. Förbundsvalet i Tyskland avgör mycket och är viktigaste frågan i tyskland om man ser till opinionen. De gröna dock blåser inte upp och alarmerar till max utan har rent allmänt än tydlig klimatpolitik. Även om du hade ett schysst elavtal så är det viktigt att säkertsälla att ditt elavtal är förnyelsebart 100 % om du vill ha samma inverkan och bidra till samma mål.

Koalltion för miljön

De gröna klimatarbetet är något som tas i beaktning mellan de röda och gröna som nu styr när CDU inte längre har majoritet. Vi börjar inte på en startlinje utan långt bakom dem. Utsläppsmålen måste nås, utvecklingen har gått för långsamt och vi måste kavla upp ärmarna. Denna klimatminister illustrerar på grafer ofta att vi ligger på en viss nivå och att vi måste ligga under. 400 000 000 ton CO2 ska Tyskland ha max 2030 vilket innebär att tyskarna måste minska utsläppen årligen med 40 000 000 ton CO2. 80 % av all el i Tyskland ska vara förnybar. Det blir ett val kring elsom indikerar att kärnkraft behövs för att kapa bort gasen och kolen då Tyskland ju inte har massa vatten och sjöar där de bedriver vattenkraft. Det är därför detta sorts elavtal med förnyelsebar energi även inkluderar kärnkraft då det bara är el från fossila källor som inte klassas där. När uranen väl kommer upp till ytan är det nog dags att vi människor är på mars om vi ska ha någon framtid.

Tyskland – en lärdom för Sverige?

Radikalitet säger många om tyskarna men de har en stark rationalitet i att klimatet förändras och en stark strategi på hur man ska nå en acceptabel utsläppsnivå. Men gas, kol och olja bidrar inte det till massa utsläpp? Jo exakt och nu med tanke på situationen med Rysslands intåg i Ukraina så överväger tyskarna än total omsvängning när det gäller sin energipolitik och det diskuterats hejvilt om man ska dra igång kärnkraft igen.

 

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!