solenijorden2

Tre väsentliga pelare för ett andligare liv

I det sekulära Sverige där en liten andel av befolkningen går i kyrkan kvarstår behovet av meditation och healing som tidigare delvis kunde tillgodoses under gudstjänster. Patrik Wesche menar att varje modern människa kan få hjälp till ett andligare liv med hjälp av tre pelare.

Patrik Wesche arbetar med utbildning av healing och andlighet under namnet Solen i Jorden. Han upplever att människor bär på känslor som de skulle kunna lära sig att hantera bättre.

– Om man lär sig att ta hand om negativa känslor kan man undvika problem i vardagslivet. Jag vill helt enkelt lära människor att må bättre.

Patrik reser en hel del i Sverige men healar också på distans, något som blivit allt vanligare i Sverige.

– Vi hörs på telefon eller på Skype och går igenom vad problemet handlar om, det kan vara att klienten har ont eller är osams med någon. Därefter lägger vi på och klienten slappnar av hemma hos sig. Jag skickar healing till klienten och när jag är klar hörs vi igen och pratar kort om vad som hände.

Patrik lyfter fram tre pelare som alla kan fokusera på för att bygga ett andligare liv.

– Den första pelaren är meditation; att lära sig om medvetandefokus och flow. Den andra är studier om livet, det kan antingen vara att lära sig mer om andlighet eller om sig själv, och att nyfiket upptäcka världen. Pelare nummer tre är att tjäna andra människor utan att få pengar, som att leda en gammal dam över vägen eller att jobba i en ideell organisation utan att förvänta sig att få något tillbaka. Dessa tre pelare är väsentliga för att leva ett andligt liv. För mig är inte ett andligt liv bara att meditera. Nelson Mandela är ett bra exempel på en man som vände hat till acceptans och som levde kärleksfullt. Han var lika andlig som Dalai Lama men gick en annan väg.

Patrik Wesche

De flesta som kontaktar Patrik Wesche kommer med någon typ av problem. Patrik menar att det är viktigt att de känner tillit och ett stöd som aldrig leder till upprördhet. En av Patriks mest efterfrågade behandlingar är familjekarmahealing.

– Jag jobbar mycket med att folk ska känna till familjekarmahealing. Det är inte så många i Sverige som vet att det existerar. Det handlar om de positiva eller inte så positiva energier som finns i familjen. Om man healar individen kan den befria sig från familjekarmans låsningar och uppnå en friare relation med livet. ”Så här gör vi inte i den här familjen” eller ”sådan far sådan son” är uttryck som indikerar på att det finns en stark familjekarma. Det är ofta begränsande för människor.

Solen i Jorden är namnet, som Patrik Wesche använder. Patrik har utbildat sig till friskvårdsterapeut på GGI och har en flerårig utbildning i Theosis healing samt flera utbildningar inom bl.a. andlig pedagogik, meditation och healing.

Patrik håller kurser och föredrag inom andlig utveckling och meditation och har behandlat aktivt sedan 2002. Patrik befinner sig i Växjö men ger också behandlingar i Göteborg samt på annan ort efter överenskommelse.

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!