Tengbom prisas för god arkitektur i Jönköping

Tengboms arkitektur fortsätter att prisas i Jönköping. Förra året vann Tengbom i kategorin God byggnadsvård för omvandlingen av Kroatorpet samt fick ett hedersomnämnande för Jordbruksverkets nya kontor. I år får Tengbom hederspriset i God arkitektur för arbetet med den nya stadsdelen Skeppsbron.

Kvarteret Övertaget 4 i den nya stadsdelen har flertalet servicefunktioner som gör vardagen och livet enklare för de boende i området – som förskola, parkeringshus, Lidl-butik och kontor.

– I en stad som Jönköping som växer behöver barnen få sin självklara plats i stadsmiljön, säger Sandra Skoglund, övergripande ansvarig för projekten hos Tengbom. Därför har vi utgått från barnens perspektiv i förskolans arkitektur. Barnen ska kunna uppleva staden på sina villkor. Med plats för elcykelkärror kommer pedagoger och barn att kunna undersöka både närområdet och andra stadsdelar.

Visionen för förskolan har varit att sätta barnen i fokus i stadsmiljön. Fasaden är öppen och välkomnande, och i entrén kan barnen både se in i förskolans storkök och vinka till personalen. Från förskolegården uppe på plan två sträcker sig utsikten ända fram till Munksjön, rakt igenom en glasad del av byggnaden. Förskolans innergård avgränsas mot parkeringshuset av glänsande streckmetall vars tredimensionella vy ljussätts under kvällstid. Mot Jordbrovägen ligger Lidls nya matvarubutik.

Ur motiveringen till hedersomnämnandet:

”Ett förebildligt blandstadskvarter har skapats på Skeppsbron med många arkitektoniska kvaliteter. De olika verksamheterna berikar varandra och gör helheten bättre. Kreativa lösningar har vänt den täta stadens utmaningar till platsspecifika fördelar.”

Stadsbyggnadspriset delas ut varje år av Jönköpings kommun i tre kategorier: God byggnadsvård, God arkitektur och God livsmiljö.


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!