Snart börjar vårsopningen!

– Tidigare har vi angett vilken vecka vi kommer till ett visst bostadsområde, men nu styrs tidplanen av vilka typer av ytor som prioriteras, berättar Jonas Harrysson, gruppchef på Tekniska förvaltningen. City, cykelbanor och bussleder har högst prioritet och sopas därför först. Medan gator i villaområden och vid vissa fastigheter har lägst prioritet och sopas därför de sista veckorna.

Örebro kommun ber dig som är fastighetsägare eller villaägare att sopa trottoaren vid ditt hus. Du ansvarar för att sopa ner sand och grus på vägen, så kommer sopmaskinen och sopar upp det.

Om det är bra väder så börjar vårsopningen första vardagen i april, och beräknas vara klar i mitten av maj.

Mer information finns på orebro.se/sandupptagning


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!