sa-upptaecker-du-relationsrelaterat-vald-i-tid

Så upptäcker du relationsrelaterat våld i tid

Våld i nära relationer är inget som kommer upphöra av sig självt. Ett ämne som det fortfarande talas väldigt lite om och som uppmärksammas först när det ofta redan är för sent. I Vendela Normark Granetofts bok ”Av okänd anledning” får läsaren följa med in i en värld full av skam, övergrepp och tystnad.

I slutet av förra året släppte författaren Vendela Normark Granetoft sin bok ”Av okänd anledning”. Ämnet boken berör kommer dessvärre att vara aktuellt för en lång framtid framöver, nämligen våld i nära relationer. Den goda nyheten är att alla pengar som boken drar in, oavkortat, kommer gå till insamlingsprojektet som (Roks) Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige håller i.

– Boken är mitt sätt att kunna sprida kunskap och bidra med pengar där det verkligen behövs. Det kan handla om pengar till skyddade boenden eller i verksamheten för att kanske anställa någon som kan svara i telefon, säger Vendela Normark Granetoft.

Bildvald1vendela

Vendela arbetar till vardags inom telecom. Hon är utbildad till ingenjör inom elektronik och datasäkerhet men det är inte bara inom logiken hon är begåvad.

– Jag har ett stort intresse för både språk och logik. Det är dock svårt att kombinera i en och samma jobbroll, och därför har jag valt att arbeta heltid med logiken. Jag arbetar även deltid som chefredaktör på en medlemstidning.

Sin författardebut gjorde Vendela redan 2011, då med boken ”Flickan med musselskalen” som handlar om annorlunda barn.

– Den används inom sjukvården och rekommenderas till föräldrar med nydiagnostiserade barn. Jag tycker det saknas böcker jag själv vill läsa, inom de områden jag valt att skriva om. Det finns väldigt många allmänna råd att ge om diagnostiserade barn, men dessa handlar sällan om känslorna. Mitt driv som författare är att sprida kunskap, sätta ord på saker och ting samt ge en röst till de som är tysta.

I Vendelas senaste bok ”Av okänd anledning” tar hon upp ett annat stort samhällsproblem – våld i nära relationer.

– När det gäller våld i relationer finns det mest torra forskningsrapporter, med siffror och fakta, om folk som blir utsatta. Dessa belyser inte känslor och många har då svårt att ta till sig problemet. Förutom att man måste stärka bokflödet i detta ämne så behöver även medierna stärka sin kunskap i förmågan att skriva på ett nyanserat och korrekt sätt.

bildvald2vendela

Vad tycker du författare och journalister borde göra annorlunda när det gäller att uppmärksamma våld i relationer?

– Jag tror att det är viktigt att lyfta fram personerna som blir utsatta, så att läsarna kan relatera. Och även att skribenterna borde fokusera på de tidiga och synliga stegen, och inte bara på dödstalen eftersom det då redan försent. Vi borde göra fler människor uppmärksamma i ett tidigt skede så att fler personer i de utsattas närhet kan ställa de viktiga frågorna och göra skillnad.

Berätta om innehållet i din bok ”Av okänd anledning”?

– Den handlar om tre kvinnor som alla har råkat ut för upprepat våld i nära relationer. För att inte peka ut någon specifikt, har jag valt att låta dessa tre kvinnor få smälta ihop till en person. I boken beskrivs reaktioner och avståndstaganden från omgivningen, och vilka konsekvenser dessa kan ge. Jag lägger även stor vikt vid att förklara hur omgivningen ska kunna tyda signaler och därmed upptäcka våldet i ett tidigt skede. Då är det även viktigt att våga ta diskussionen med den drabbade.

– Boken är uppdelad i sju kapitel med sju olika händelser. Några av dessa är sexuellt övergrepp mot barn, våld inom äktenskapet, ren överfallsvåldtäkt och svårigheten att våga lita på någon i en ny relation. Handlingen i boken börjar i nutid, men arbetar med tillbakablickar för att läsaren ska kunna förstå sammanhanget.

Vilken respons har du fått på boken?

– Väldigt stark. Många har berättat att boken sätter ord på problemet som finns och visar på de tidiga stadierna av våld. Flertalet beskriver hur de själva sett personer i deras omgivningar som visat tecken på att de blivit utsatta för våld, men att läsarna då inte kunnat identifiera dessa tecken. Det är sorgligt att kunskapsnivån är så låg gällande de tidiga stadierna. Det är ju då man fortfarande kan påverka.

Bildgranetoftfixigen

Vilka tecken ska omgivningen vara uppmärksam på?

Folk som blir utsatta för våld i en nära relation blir generellt sett mer tillbakadragna. Den som misshandlar brukar ofta även se till att den utsatta personen blir avskärmad och att det sociala skyddsnätet skalas bort. Hör man konstiga förklaringar på hur blåmärken uppstått är det definitivt en varningssignal, och om en person snabbt får en väldigt ändrad självbild och att personen plötsligt ändrar socialt beteende, så ska omgivningen definitivt ifrågasätta.

Läs mer om våld i nära relationer på Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige.

Beställ Vendela Normark Granetofts bok ”Av okänd anledning” här.

Foto: Freepik


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!