birger-vlf3

Så hittar Terra Fogdestam vattenfyndigheter i Sverige och Afrika

Med rekordlåga vattennivåer förväntas det bli stor efterfrågan på vattentäkter i sydöstra Sverige fram emot vårkanten. Birger Fogdestam, tidigare chef för Grundvattenenheten på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) blir räddningen för många oroade svenska kommuner och lantbruk.

Birger Fogdestams intresse för vatten väcktes 1975 i Libyen när han jobbade med prospektering av råvarumaterial för landets egna cementproduktion. Han träffade flera amerikanska vattengeologer som arbetade med vattenproblematiken i landet, och väl hemkommen började han själv koncentrera sig på grundvattenfrågor i berg och jord. Birger blev chef för Grundvattendokumentation (The National Well Record Section, SGU) och var under mer än tio år chef för Enheten för Hydrogeologi.

Idag förmedlar Birger Fogdestam sin expertis till svenska lantbruk, företag och kommuner i Sverige genom konsultbolaget Terra Fogdestam.

– För många är det viktigt att lokalisera den bästa vattentäkten på arealen man äger eller som kommunen har inom sitt närområde. Det tar tid innan vattennivåerna återhämtar sig från förra årets låga nivåer och det är väldigt många i sydöstra Sverige som ligger på marginalen, säger Birger Fogdestam.

Birger poängterar att vi i Sverige är bortskämda med bra vatten, men att prospektering för att lokalisera den bästa vattentäkten gör avsevärd skillnad för många.

– Ett enskilt hushåll som bygger på landet och borrar sin egen brunn kan vara ganska säkra på att få vatten till en familj; sextio liter per timme får man alltid. Men där man inte är kopplad till det kommunala vattennätet eller till exempel på ett större lantbruk, kycklingfarmar eller mjölkgårdar behöver man verkligt stora vattenmängder året runt.

Birger kan sköta prospektering efter grundvatten på egen hand och konsultbolaget Terra Fogdestam blir därför ett jämförelsevis billigt val för kommuner, företag och lantbruk. Hemligheten är ett avancerat mätinstrument som Birger har unik erfarenhet att använda och som med stor säkerhet lokaliserar vattentäkter. Metoden är densamma som Birger använt under jobb i Danmark, Montenegro, Malawi, Botswana, Sydafrika och Somalia.

– Jag använder ett instrumente som heter VLF – Very Low Frequency. Det är ett instrument som används för militär navigation av ubåtar. Kortfattat är VLF en metod som sänder primärvågor som tränger djupt ner i marken och upptäcker elektriska ledare i form av vatten. VLF-metoden har resulterat i jättebra vattentäkter åt byarna i ett av världens torraste områden och är den bästa metoden även i Sverige. Metoden gör ingen negativ inverkan på naturen och markerar helt enkelt var man ska göra borrningen. Principen går att läsa mer om på Terra Fogdestams hemsida.

vlf-instrument
Birger granskar ett mätresultat i Somalia.

Utöver uppdrag för att lokalisera vattentäkter i Sverige och internationellt är Birger med och arrangerar turistresor i Namibia. Nästa resa med inrikting på geologi och grundvattengeologi sker den 29 mars 2017.

Konsultföretaget Terra Fogdestam bildades för sex år sedan och tar kontinuerligt nya konsultuppdrag.

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!