Om Bättre Nyheter

Innehåll som MÄRKS

Vi är en del av content marketing-byrån Hosono 3 Content. Bättre Nyheter når ut i sociala medier och fångar läsare med innehåll som underhåller och utbildar. Med en unik positiv hållning, i ett medielandskap som annars drivs av negativa nyheter, skapar vi värde för våra annonsörer.

Möjligheter, upptäckande och underhållning är nyckelord som våra annonsörer vill sammankopplas med och är tydliga faktorer bakom nyheter som sprids via sociala nätverk. Native advertising kan i mångt och mycket likna traditionellt skrivna artiklar i en dagstidning. Skillnaden kan vara att högre krav ställs på en fängslande rubrik och att innehållet bidrar till att driva trafik till annonsörens webbplats.

Erik Nordlander

Chefredaktör

Johan Höök

Affärsutvecklare

070-41 68 262
johan.hook@hosono.se 

Patrik Söderberg

Ekonomiansvarig