Olofssons Skog & Mäkleri – sociala aspekter viktiga vid generationsskiften

Ingemar Olofsson framhåller vikten av goda relationer inom familjen. I flera fall har han varit med när skog införskaffats och trettio år eller senare gått vidare i generationsskiften.
– För mig kan generationsskiften innebära att jag först träffar föräldrar, sedan barn och eventuellt deras respektive.

Du har bland annat arbetat som markförhandlare vid Trafikverket och kombinerar erfarenheter som utbildad fastighetsmäklare och skogsmästare. Vad vill dina kunder ha hjälp med?

Jag är rådgivare inom ganska många områden och hjälper skogsägare i flera skeden, alltifrån köp till avyttring eller överlåtelse av en fastighet. Jag jobbar med ekonomiska och juridiska frågor vilket inkluderar bokslut, värdering, fastighetsförmedling, skogsbruksplan, generationsskiften och ekonomisk rådgivning rörande jord- och skogsfastigheter.

– En kund kan be mig att göra en beräkning kring hur mycket skog som behöver avverkas för att finansiera ett köp; jag kan ge rådgivning kring lånet och användning av skogsavdrag. Du ska ha i åtanke att intäkter från skog inte behöver dyka upp oftare än vart tionde år.

Ingemar Olofsson

På vilka sätt är ett överlåtande av en skogsfastighet mer komplext än ett vanligt mäkleriuppdrag?

– Det är många olika faktorer som styr när en skogsfastighet ska värderas och överlåtas. Det handlar bland annat om virkesvolymer, arealer, mark, byggnader, läge samt andra mervärden som jakt och rekreation. Du ska kunna göra en marknadsvärdering, det blir också andra lagar som gäller än vid en villaförsäljning; skogsvårdslagen är en av dessa.

– Det finns också sociala aspekter. Överlåts fastigheten är det ofta ett barn som tar över och ett annat som kompenseras. Görs det inte på rätt sätt kan det uppstå frågor mellan syskonen efter att föräldrarna gått bort och då kan de bli ovänner. Även föräldrar kan vara i behov av kompensation. Därför är det bra med en oberoende part.

– Tidsaspekten är också viktig. Beroende på överlåtarens och övertagarens situation kan det ibland ta flera år.

Du blir ofta anlitad vid generationsskiften. Vad innebär det?
– Ett generationsskifte avser oftast överlåtelsen av en fastighet mellan föräldrar och barn. Då är det viktigt att vara medveten om att det inte enbart är kronor man tittar på utan även just de sociala aspekterna. Jag hjälper till i hela processen och vet vikten av att allt sköts bra för att bibehålla goda relationer mellan föräldrar, barn och syskon. Det ska fungera både nu och i framtiden.

– För mig kan generationsskiften innebära att jag först träffar föräldrar och sedan barn och eventuellt deras respektive. Det kan gå trettio år eller mer mellan generationsskiften från föräldrar till barn, det kan också vara så att man ger bort till barnbarn.

De flesta av dina kunder finns i Västernorrland men du har även kunder i Nordanstig, Östra Jämtland och delar av Västerbotten. Är folk duktiga på att ta hjälp och hur påverkas arbetsbördan av årstiderna?

– Det finns en del som är duktiga på att ta hjälp och andra som inte är det. Har de avverkat och sålt skog så är det mer komplicerat att redovisa och då är det vanligare att de tar kontakt.

– På våren är det naturligt nog mest deklarationer och bokslut, då är det ofta återkommande kunder. Sedan under sommarhalvåret kommer det in på fastighetsförmedling och fastighetsvärdering. Då pratar man värderingar och det blir försäljningar som även kan inbegripa lösöre som traktorer och fyrhjulingar.

 

Läs mer på Olofssons Skog & Mäkleri i Sundsvall

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!