När får reflexologi ökad status i Sverige?

Aline Varre har studerat vid London School of Reflexology under berömda Louise Keet och vet vad som händer när kroppen slappnar av. – När kroppen slappnar av börjar den återhämta sig, personer som saknat energi orkar plötsligt ta tag i saker, säger Aline Varre.

Aline Varre som driver Reflexologicenter har själv legat på sjukhus flera gånger. När hennes son föddes för tidigt stannade hon på sjukhus i fem veckor och upplevde det som en svår period med få möjligheter som erbjöds föräldrarna. Idag jobbar Aline för att sjukvården i Sverige ska börja inkludera alternativa behandlingar som en del i att hjälpa sjuka. I England och USA erbjuds exempelvis reflexologi till patienter som får strålbehandling, vilket hjälper patienter att hantera den stress och de smärtor de går igenom. Aline framhåller även studier som gjorts kring reflexologi och PMS vilka har nått allt ifrån 50- till 90 procents förbättring av PMS-symtom.

Vad är reflexologi?

– Det är en behandling av fötterna som handlar om att få klienten att slappna av och skapa balans i kroppen. Det är en av de äldsta behandlingsformerna i världen och har till exempel använts av Amerikas ursprungsbefolkning. Det finns likheter med zonterapin som utvecklades på 80-talet men det sätt som Louise Keet lär ut är mjukare.

 

– Man har kommit mycket längre i England än i Sverige. Reflexologi har ett helt annat anseende där och är utbrett på sjukhus. Det finns stränga regler för hur man gör och vem man får behandla. Vi fick lära oss att gå igenom hela kroppen, arbeta med journalsystem, analysera kroppsspråk, göra konsultationer om livsstil och lära oss att ta hänsyn till patienters sjukdomshistoria.

Du är den enda i Sverige som genomgått en utbildning för att ge behandling vid svårigheter att bli gravid, du hjälper patienter som är sjuka under graviditeten och patienter som lider av sömnsvårigheter. Hur hjälper reflexologi?

– Reflexologi får kroppen att slappna av vilket i sin tur leder till en positiv dominoeffekt för resten av kroppen. När kroppen slappnar av börjar den återhämta sig, personer som saknat energi orkar plötsligt ta tag i saker och människor blir medvetna om hur stressade de var tidigare. Vi måste få igång ett samarbete där det är mer naturligt att få hjälp med sin stress än att man ska ordineras antidepressiva mediciner.

Du är en drivande kraft inom reflexologi i Sverige. Borde det göras mer?

– Det borde verkligen göras mer. Zonterapiföreningen i Sverige har till exempel bara en vidareutbildning per år. Det funkar inte. Istället kommer jag att vidareutbilda mig i England. Jag vill framförallt kunna hjälpa fler som är sjuka under sin graviditet och som lider av PMS eller PMDS eftersom det finns så lite hjälp idag. Jag tror att mycket är relaterat till stress som i sin tur påverkar hormonsystemet som i sin tur tex påverkar PMS-symtomen.

Aline tror också att många skulle betala om möjligheten fanns att få tillgång till reflexologi eller massage som hjälp mot spänningar och stress vid exempelvis ett förtidigt fött barn. På sikt är Alines mål att öppna ett reflexologicenter i alla storstäder i Sverige och göra appar som ger enkla råd att följa i vardagen. Hennes första råd till kunder är att alltid börja med att hitta livsglädjen, återfår de den i livet så blir motivationen att göra andra ändringar både roligare och lättare. Mottot är att ”alla förtjänar att må bra.”

Läs mer om Reflexologicenter i Segersäng här

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!