Martin Richards visar vägen till lyssnandets möjligheter

Han har i flera år föreläst och inspirerat lärare och elever i Sverige. Nu delar han med sig av sina kunskaper och berättar om sina erfarenheter. I sin fjärde bok om coaching vänder sig Martin Richards tillsammans med medförfattaren Andrea Robson till lärare och föräldrar för att motivera till en passion för lärande.

Martin Richards började sin karriär som lärare i matematik, men när han flyttade till Sverige blev det naturligt att undervisa i engelska, Martins modersmål. Det var då han blev nyfiken på Coaching.

– När man undervisar i ett nytt språk är det största problemet egentligen att eleverna inte vågar. Därför handlade min lärarroll mycket om att motivera. Då kom också ett intresse för Coaching och det slutade med att jag gick en utbildning och blev certifierad Coach, säger Martin.

Du är certifierad Coach, men vad innebär det att Coacha?

– Att lyssna, ställa frågor som hjälper folk att styra om. Om man ska förklara det enkelt så är det som att jag sitter på en tandemcykel med klienten. Jag har platsen där bak och kan bara trampa på pedalerna för att vi ska flytta oss framåt. Men jag kan inte styra utan det gör klienten.

Vad gör att man kan behöva en coach?

– Alla kan behöva det, en person kan alltid fortsätta att lära sig något nytt, fortsätta att utvecklas. Om koppen är full då skaffar man en större kopp för att få plats med mer. Oftast handlar det om att ändra tankesätt, att förstå hur man tänker och sedan ändra på det. Alla har en kritisk röst i sig som säger att man inte kan, den rösten hindrar oss och vi sätter oss själva i ett fack.

Martin har arbetat som Coach sedan 2005 och alla erfarenheter han samlat på sig har resulterat i fyra böcker, alla inom ämnet utbildning. Eftersom Martin är en av få Coacher som riktar in sig på utbildning i Sverige arbetar han nu inom ett projekt hos Skolverket.

– Det handlar om att hitta strategier för att motivera barn. En lärare arbetar väldigt mycket med information och en mindre del med motivation. Men de kan öka det, så att när behovet uppstår fokuserar de mer på att motivera, berättar Martin.

Köp boken Igniting a passion for learning in the primary school här

Martins nya bok Igniting a passion for learning in the primary school fokuserar på barn i grundskolan. Martin använder sina erfarenheter för att visa effektiva sätt att använda coachande som ett medel för att hjälpa barn i undervisningen.

– Lärare kan använda coaching-metoder i sin undervisning men tanken är inte att den här boken ska vara någon utbildning i Coaching. För det är den inte. Den ska bara berätta om tillvägagångssätt som är till nytta för vuxna för att motivera barn att lära sig, berättar Martin.

För att kunna stötta människor i deras utveckling har Martin en metod som kan appliceras på allt och alla.

– Lyssna! En bra Coach är lat, långsam och dum. Om vi är lite dumma och inte vet så blir vi nyfikna och lyssnar. Lat och långsam ska man vara för att det är en process som klienten ska gå igenom för att nå ett mål. Vi lyssnar på deras behov och ställer frågor efter det. Då får man reda på hur en människa tänker och då lär man sig vad de behöver.

För mer att läsa mer om Martin eller köpa någon av hans böcker klicka här.

Köp boken Igniting a passion for learning in the primary school på Amazon

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!