Mariannes KBT & taktila massage

Vill du förändra något i ditt liv? Är du stressad eller orolig? Befinner du dig i någon form av livskris? Känner du igen dig i något av detta kan KBT, kognitiv beteendeterapi passa dig. Om du har problem i relationen med anhöriga eller andra. Eller kanske upplever du att ditt handlande ibland försätter dig i besvärliga situationer? Då finns det hjälp att få.

Du kan få hjälp att bearbeta något som har inträffat, ett trauma som känns svårt att ta sig igenom. Med KBT kan vi komma ur destruktiva beteenden och komma vidare när vi känner att vi har ”fastnat”.

Vi börjar med att gå igenom och identifiera det/de problem du vill ha hjälp med. Tillsammans sätter vi sedan upp mål för terapin. Vi utgår ifrån konkreta situationer här och nu. Vi undersöker våra tankar, känslor och handlingar och hur de samverkar. På det sättet blir vi medvetna om destruktiva mönster och mindre ändamålsenliga sätt att agera. Vi hittar alternativa förhållningssätt och skaffar oss ”verktyg” som gör oss rustade att hantera vårt liv på ett annat sätt än tidigare. Vi upptäcker att vi har makt att styra över vårt mående i mycket högre grad än vad vi kanske tror.

Redan från det att vi föds ser vi till att knyta an till de som tar hand om oss på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för närhet och överlevnad. Det anknytningsmönster som så småningom bildas påverkar oss även när vi är vuxna och kan ibland hindra oss på olika sätt. Genom nya tankemönster och strategier kan vi förändra dysfunktionella/icke hjälpsamma beteenden.

Jag heter Marianne Eneström och är diplomerad KBT-terapeut. Jag är i grunden mentalskötare med mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i kris.

Jag är även diplomerad och certifierad taktil massör.

Jag tar emot på Eva Bonniers gata 6 i Fruängen

samt på Luntmakargatan 52 (nära T-banestation Rådmansgatan).

 

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill boka tid eller har frågor.

Telefon: 070-735 51 61

Mail: info@enestromstaktilaochkbt.se

Hemsida: www.enestromstaktilaochkbt.se

Du har även möjlighet att boka tid via Bokadirekt.se.

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!