redbild3familia

MaFamilia önskar tillståndsplikt för konsulentstödda familjehem

De är barn som förlorat sina hem utan vetskap om var de ska hamna och de har sina identiteter splittrade mellan olika länder. Det viktigaste är att säkerställa lämpligheten hos de familjehem som tar emot barnen, menar MaFamilias VD Adrian Nauclér.

På uppdrag av socialtjänsten bedriver MaFamilia konsulentstödd familjehemsvård främst i Uppsala och Stockholmsområdet men även i Södermanlands, Västmanlands och Kronobergs län. Mafamilia utmärker sig med spetskompetens hos personalen och kontinuerlig utbildning av godkända familjer. I dagsläget har en satsning inom Mafamilia påbörjats för att bemöta hederproblematiken. Mafamilias personal som är utbildade i hedersrelaterat våld och förtryck ser gärna att fler familjer öppnar sina hem för de som lever under hedersförtryck.

Vem kan ansöka om att bli familjehem för Mafamilia?

Du kan vara ensamstående, gift, sambo med eller utan egna barn, bo i stan, på landet och i lägenhet eller hus. Du ska ha en bra ekonomi utan betalningsanmärkningar och vi begär att ni inhämtar belastnings- och misstankeregister. Att vara familjehem för Mafamilia får inte vara din huvudsakliga inkomstkälla med anledning av att man inte alltid vet hur länge en placering varar och då uppsägningstiden är en månad så kan det innebära att man plötsligt står utan inkomst. Du ska kunna stötta barnet i kontakt med sjukvård, skola och meningsfull fritid. Du kan ibland behöva ta ledigt från ditt arbete för att vara med i möten t. ex socialtjänst, skola. Barnet som placeras kan ha upplevt trauma som behöver bearbetning. Du ska kunna stötta barnet i kontakt med sjukvård eller annan profession.

Kort och gott: Du har tid, engagemang, tålamod och hjärtat på rätt ställe. För att sedan bedöma lämpligheten måste vi utreda familjen.

Hur går en utredning till och vad är det som gör att Mafamilia godkänner familjen?

Förutom formella krav (Finns på Mafamilias hemsida) måste utredningen ha kunnat visa att familjehemsföräldrarna bedöms kunna skapa en känslomässig relation till den placerade, härbärgera starka känslor och konflikter samt kunna reflektera över sitt eget förhållningssätt.

Hur stödjer ni de familjehem och jourhem som ni arbetar med?

För att underlätta uppdraget från starten binder sig våra familjer till utbildning trauma, PTSD, anknytning, KBT och ACT.

Våra konsulenter finns för familjerna och det placerade barnet 24 timmar om dygnet vilket uppskattas oerhört mycket av familjen. Familjehemskonsulenten utför handledning i familjens hem varannan vecka men har också telefonkontakt vid behov flera gånger i veckan.

Vad utmärker konsulentstödd familjeverksamhet Mafamilia?

Integreringsarbete! Förutom det som tidigare nämnts så jobbar vi mycket för integrering, att barnen ska ha goda förutsättningar för att komma in i det svenska samhället med allt vad det innebär. Är barnet exempelvis i behov av en stödlärare så tillhandahåller vi detta i familjens hem. Framförallt anser vi att kunskap om svenska lagar och regler, om vad som är acceptabelt och oacceptabelt är viktigt att förmedla.

Många barn bär med sig oerhörda ärr av trauma och våld. Vi erbjuder därför särskilda stödinsatser i form av individuella stödsamtal med en av Sveriges bästa psykoterapeuter i trauma och tortyr.

Många barn är traumatiserade när de kommer och får ofta nya problem när asylfrågan kommer upp. Har ni hjälpt barnen att få stanna kvar i Sverige?

– Ja, vi har hjälpt ett antal barn att få stanna i Sverige. Vi samarbetar tillsammans med jurister och erbjuder juridiska insatser vilket dock alltid först måste godkännas av socialtjänst och god man.

Vilken kompetens besitter familjehemskonsulterna?

Förutom att alla våra konsulenter är socionomer besitter de spetskompetens inom bland annat hedersrelaterat våld och förtryck och motiverande samtal.

Våra anställda genomgår dessutom kontinuerlig kompetensutveckling och är mycket måna om att gå vidareutbildningar för att hela tiden utvecklas och erbjuda kvalitativt arbete. Just nu genomgår våra konsulenter utbildning i ACT (acceptance and commitment therapy) och TRE (trauma releasing exercises). Eftersom de är utbildade socionomer är de medvetna om hur viktigt det är att besitta rätt kunskap och att kunna förmedla denna vidare till familjerna.

Hur ställer ni er till att införa tillståndsplikt för konsulentstödda familjehemsverksamheter?

Vi har tyvärr själva bevittnat att personer helt utan erfarenhet och kompetens startar konsulentstödd familjehemsvård vilket kastar en skugga över seriösa aktörer och vi ser mycket allvarligt på det. För att minimera risken för vanvård och misskötsel önskar vi att regeringen så fort som möjligt inför tillståndsplikt för verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård. På så sätt garanteras inte bara god omsorg av kompetenta och erfarna konsulenter utan också att alla verksamheter som bedriver familjehemsvård står under självklar tillsyn av IVO (Insitution för vård och omsorg).

Vart anmäler man sitt intresse för att bli familjehem hos er?

Anmälan görs på Mafamilias hemsida under fliken ”intresseanmälan”. Någon av våra familjehemskonsulenter kommer sedan ta kontakt med dig.

MaFamilias familjehem är noggrant utvalda och finns främst i Uppsala län och Stockholms län men även i Södermanlands, Västmanlands och Kronobergs län. MaFamilias målgrupp är barn och ungdomar som placeras enligt SOL och LVU.

mafamilialogga

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!