KICKS slutar med retuschering

Att verka för mångfald, inkludering och normbrytande ideal är viktigt för KICKS. Därför har bolaget sedan tidigare en bildpolicy för att säkerställa att alla bilder i KICKS kanaler följer företagets värderingar och mål kring inkludering och ideal. KICKS skärper nu sin policy vilket innebär att bolaget inte längre retuscherar egenproducerade bilder och filmer, förutom ljus- och färgjustering, dock aldrig någon del av modellen. Vidare ställer de även krav på att influencers som de samarbetar med för bolagets räkning inte retuscherar sitt material.

Att vi väljer att sluta med retuschering av egenproducerat innehåll går helt i linje med vår varumärkesplattform More of You som är ett löfte om att vi ska vara inkluderande och att skönhet är för alla. Det ska också återspeglas i all vår kommunikation där vi vill inspirera alla till att hitta sina egna uttryck för skönhet ochhylla det som gör oss unika. Att då ta fram bildmaterial som kommunicerar orealistiska skönhetsideal går helt emot vårt varumärkeslöfte och våra värderingar”, säger Carola Lundell, CMO på KICKS Group.


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!