Inre helhet: Den egna depressionen blev det bästa verktyget

Bottenlösa hål och bristande tro på framtiden – Läsa för Livet är ett av flera initiativ där människor får hjälp med existentiella livsfrågor och nya steg livet.

– Det handlar ofta om att hitta nyorientering – att bygga kreativa och positiva steg, säger Inger Händestam, samtalsterapeut och coach.

 

Vilken är den vanligaste anledningen till att människor tar hjälp av dig?

– Det händer saker i livet och emellanåt behöver vi ett handtag för att hjälpa livsprocessen vidare. Jag är också handledare i sorgebearbetning och engagerad inom psykisk ohälsa. Sorgebearbetning kan vara viktigt vid dödsfall men även vid sjukdom både fysisk och psykisk, yrkesidenditetsförlust, skilsmässa eller flytt.

– Jag vill också uppmärksamma den psykosociala miljön inom företagsvärlden. Det inbegriper både anställda och arbetsgivare som behöver tid och stöttning.

 

Inger Händestam

 

Du har hjälpt ett stort antal människor både genom ditt företag Inre Helhet och ideellt. Berätta om Läsa För Livet, där du är projektledare.

– Idén bakom projektet Läsa för Livet är att läsning ska leda till läkning. Biblioterapi är en metod där läsning av böcker kombineras med samtal och skrift. Människor, ofta med olika bakgrund, träffas i en grupp med fokus på ett särskilt livstema, och genom litteraturen skapas reflektioner och associationer vilket ger igenkännande och nya perspektiv som blir läkande.

– Biblioterapi kan använda sig av bokcirkelformen som grund för att närma sig något svårt. Det kan finnas laddning i vissa frågor. Hur kan exempelvis någon sluta vilja leva?

– Läsa För Livet vänder sig till alla som känner behov av att bearbeta och bättre förstå livsomvälvande händelser. Sådana möter vi alla och går igenom i livets olika skeenden.

Du använder erfarenheter från ditt eget liv i arbetet. Berätta om vad som föranledde din utmattningsdepression.

– För mig var det en krävande arbetssituation som förskolechef kombinerat med skilsmässa som utlöste sjukdomen för 15 år sedan. Till ekvationen hör att jag förlorade min mamma när jag var 19 år då hon tog sitt liv, det är nu 31 år sedan. När jag var sjukskriven tog min pappa sitt liv på samma sätt som mamma, han var då 81 år och det är nu 11 år sedan. Jag berättar om att det går att tillfriskna och hur det går att vända någonting svårt.

– Idag har jag nationella uppdrag med suicidprevention genom att skapa kontaktforum för personer som drabbats av suicid i sin närhet. SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd Spes – Riksförbundet för suicid prevention och efterlevnadsstöd, som i år 2017 haft 30 års-jubileum.

Du arbetar även med att hjälpa människor att hitta sin utvecklingspotential. Vad missar många människor och vad får de lära sig av dig?

– Det är vanligt att hamna i ett mönster, som kan bli invant och emellanåt förlegat. Vi är vanemänniskor och reflektionstid sker oftast inte automatiskt. Därför är det bra att stanna upp och vara nyfiken på ny information. Alla har vi någon gång olika skeden i livet när något skaver. Men hur pass bra är vi på att ta hand om det i tid så att vi slipper otäcka skavsår?

– Det är viktigt att skapa sig en förmåga att sålla bort, släppa taget och omforma för att kunna fokusera på det viktiga. Begynnande steg kan vara att hitta en bit på vägen i en ny riktning och att få mer tydlighet i sin vilja och önskan. Precis som vi väljer vad vi äter och stoppar i kroppen för energigivande, så behöver vi även göda knoppen med bra mental näring.

Slutligen… när får du tid att reflektera över ditt eget liv?

– För mig kommer det när jag är ute och går i naturen. Jag ser också till att lyssna när livets inspiration finns. Det är till exempel ofta bättre att lyssna på tokiga infall än att skaka av sig dem.

– Vi är så allvarsamma, ordningsamma och seriösa i Sverige. Det är bra på sitt sätt, men det kan bli för mycket. Därför förespråkar jag nyfikenhet och lekfullhet. 

Inger Händestam håller kurser, föreläsningar och samtalsgrupper. För föreläsningar, privat coaching, boka tid med Inger genom mail eller telefon, info@inrehelhet.se 0733- 90 14 26.

Läs mer om Inre Helhet

Läs mer om Sensus

 

 

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!