rita

Hon får fram röster som når djupare

Framgångsrika talare och sångare delar en och samma hemlighet; alla har de en person som förmodligen betytt mer än andra alla förebilder – deras röstcoach. Rita Saxmark är operasångerskan som plockar fram det unika i varje människa och som dessutom sneglar mot vad som kan göras inom vården.

– Jag älskar att få människor att hitta saker hos sig själva som lyfter närvaron.

Du är utbildad operasångerska och har gjort roller på Norrlandsoperan, Malmöoperan, Teatro Signorelli i Italien samt spelat den krävande rollen Carlotta i musikalen The Phantom of the Opera i Stockholm, Antwerpen och Köpenhamn. Utöver det är du utbildad logonom och unik i ditt sätt att arbeta på grund av dina erfarenheter inom psykiatrin där det krävs stor empati och total närvaro. Berätta vad en logonom gör.

– En logonom arbetar med friskvård av rösten och talet ur en estetisk synvinkel. Vi gör röst- och talövningar samt övar på presentationsteknik, retorik, kroppsmedvetenhet, andning, stresshantering, kommunikation och ledarskap. Kommunikation är ledordet!

RITA_1-fixed
Foto: Stefan Kai Nielsen

Du har arbetat med Post & Telestyrelsen, Movant AB, körer, företagsledare, chefer, föredragshållare, lärare, präster, skådespelare, politiker och programledare för att nämna några. Vad är det som gör att vi lyssnar till en människa som är duktig på att tala – om du bryter ner det i detalj?

Att bli en duktig talare inkluderar träning av röst, talteknik, artikulation och andning; det handlar om prosodin där tonfall, pauseringar, röstläge, klang och tempo varierar språket ytterligare. Utöver det har vi kroppsspråket och det som kallas de extralingvistiska signalerna, alltså det som är bortom själva orden. Det handlar om mimiken i ansiktet, hur man rör kroppen, hållningen och vad man har för kläder.

Samtidigt talar du mycket om vikten av närvaro. Vad innebär det för dig?

– Har du rätt hållning och kroppsmedvetenhet hittar du så småningom närvaron i rösten. Det jag tycker är intressant med närvaro är att det i sin tur ger förutsättningar för unika röster. Du kan hitta en djupare, mer innerlig känsla där du kommer närmre dig själv.

– Har vi hittat närvaron är det sedan lättare att gå vidare och hitta andra bra saker. Då stärks den autentiska rösten som kommer från personens inre vilket leder till att människor dras till att lyssna till ditt budskap. Det handlar både om den vokala och den kroppsliga rösten.

– Man kan inte producera en unik röst, det måste komma från djupet av människan, men man kan skapa förutsättningarna.

Du har arbetat med det vokala i 25 år. Hur bra är vi i Sverige på att använda våra röster?

– I Sverige har vi ännu inte så stor erfarenhet av att träna på att tala inför andra och det märks i debatter anser jag. Rösten är ett fantastiskt uttrycksmedel med vilken vi kan nå ut med vårt budskap och rösten går att slipas på precis som andra saker vi måste öva på i livet. Vi tränar oss varje dag i att skriva på vår dator och lista ut hur den kan hjälpa oss, varför gör vi inte det med våra röster och vår kropp också?

– Idag verkar det som om vi går om varandra mycket istället för att våga interagera med varandra. Alla vinner på att lära sig att kommunicera med rösten och kroppen och se hur roligt det är att vara stabil i sig själv. Då kan du göra dig hörd och sätta stopp om någon försöker köra över dig.

Att självförtroendet och måendet blir bättre genom andning och talträning bevisades när du blev uppmanad att hjälpa till med röstträning inom vården. Berätta.

– Jag jobbar också som mentalskötare och började hjälpa till med ångesthantering genom mina tekniker. När man arbetar med andning sjunker adrenalinet och så kallade må bra-hormoner frigörs.

– Jag fick fantastisk respons och har fått frågor om att få ut det här på allvar i vården. Men inom Landstinget finns tyvärr ännu ingen tjänst som logonom, däremot har jag planer på att förmedla fördelarna med röst, tal och sång inom den privata vårdsektorn.

– Man kan förmå kroppen att lyssna till sig själv genom att arbeta med- och lyfta fram talet som sätter igång saker i hela fysiken; människor lyssnar inte bara mer på dig, du får också mer styrka i dig själv och din röst.

Rita Saxmark uppträder i olika konstellationer, har släppt en CD och gör kyrkokonserter. I samband med att den här artikeln publiceras har hon uppträtt under en operakväll på Waxholms Hotell den 24 mars. Läs mer om Rita Saxmark här

index

 

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!