Här är Göteborgsföretaget som utbildar ledare över hela Sverige

Ljuset i Göteborgs kurser fortsätter att ge ringar på vattnet. Under 23 år har företaget hjälpt till att skapa fungerade och värderingsdrivna arbetsplatser i hela Sverige.

– Ett gott ledarskap skapar bättre förutsättningar för alla, säger Peter Josefsson, VD.

 

Vad gör ni på Ljuset i Göteborg?

– Vi utbildar och utvecklar nyckelpersonal i företag; det är chefer, projektledare och en rad andra befattningar. Vi har även byggt team och utvecklat arbetslag. Vi bidrar till en ökning av olika företags och organisationers effektivitet.

– I mitt jobb lyssnar jag på alla, pratar med alla och är väldigt intresserad av de kunder jag har.

Peter Josefsson, VD Ljuset i Göteborg

Coaching har blivit ett buzzword. Hur ser du på det?

– Ett tag fanns det till och med en matcoach på matvarubutiken som hjälpte till att fylla matkorgen. Desto färre människor vet vad coaching egentligen innebär.

Vad innebär det?


– Coaching handlar om att ställa kraftfulla frågor så att en människa börjar reflektera och fundera på vad han eller hon håller på med. Jag står för processen och de för innehållet. Coaching handlar inte om att förstå kundens verksamhet och det spelar ingen roll om det är en lokalvårdare eller en säljare som behöver hjälp.

– När någon kommer fram till sin egen lösning är vinsten att den äger lösningen, då fungerar det också bättre. Som coach jobbar jag enligt en struktur där jag vet vad målet för samtalet är, och jag vet hur vi tillsammans kan ändra förhållningssättet till ett problem.

– Lösningen till ett problem finns ofta inom personen, men det kan vara lite jobbigt eller besvärligt att säga det. Vi tittar på handlingsalternativ och till slut är det vanligt att deltagaren säger ”jag visste det här innan”

Hur ser en coachningsprocess ut?

– Vi arbetar både i långa och korta perioder. Det kan vara att man träffas en gång och löser en konflikt eller tio gånger. Om det inte fungerat fullt ut första gången får man fundera på varför det inte fungerade. Om det lyckades har man lärt sig ett framgångsrikt sätt att göra något på.

Hur kan ett företag förändras?


– Ett gott ledarskap skapar väldigt mycket bättre förutsättningar till andra. Det märks på både ledare och andra i företaget – de känner sig tryggare och mer komfortabla.

– Nyckeln är ofta att cheferna har fått verktyg för att lösa sitt arbete; exempelvis ett verktyg för att delegera en uppgift. Att delegera på rätt sätt är viktig kunskap eftersom man långsiktigt vinner på att dela med sig. Man behöver veta vad som ska delegeras och vem som har rimlig kompetens att göra uppgiften, dessutom behöver det följas upp. Många chefer har tidigare inte tänkt på hur en sådan process ser ut.

Berätta om Values Online.

– Det är ett kraftfullt verktyg som vi använder mycket. Ledningsgrupper sitter i många fall och funderar ut vilka värderingar man vill bli kända för. Fast i själva verket blir det inte riktigt bra och sant. Att exempelvis säga att tider är viktigt samtidigt som man använder sig av akademisk kvart blir fel. Med Values Online börjar vi i andra änden och kartlägger de värderingar som finns. Sedan tittar vi på vad som finns i bakgrunden och som lett till insikterna.

– Values Online kan användas både hos organisationen och individen. Ibland inser människor att de jobbar med fel sak. En kvinna jag talade med för några veckor sedan ville gärna bli projektledare. När vi gått igenom hennes värderingar insåg hon att hon inte ville leda människor utan hon istället ville gå djupare inom sitt specialområde.

Slutligen… du har en lång karriär inom coaching, varför passar det dig så bra?


– Jag har en bakgrund från försvaret. Många av de arbetsmetoder vi använde oss av då använder vi oss av idag. Men i försvaret fanns inget namn på metoderna.

– Vi har aldrig haft ett klagomål under tjugotre år, så det är något vi gör bra.

Peter Josefsson verkar som VD och Senior Advisor i Ljuset i Göteborg AB Läs mer här


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!