BNO

Eva-Lotte Bernekorn Sandin – det lilla gruskornet välter den stora klippan

Eva-Lotte Bernekorn Sandin fick med sig naturintresset från barnsben. Jobbet på Naturvårdsverket var drömmen som gick i uppfyllelse och med det egna företaget Naturens Syster kunde hon addera den andra stora fascinationen – textilier. Eva-Lotte är en stark kvinna som vågar och som väljer att se positivt på utvecklingen i världen och inte minst på miljöfrågor.

– Det är min övertygelse att det goda är starkare än det onda och jag tycker att jag märker att det faktiskt fungerar så. Det kan vara småsaker som man inte tror har någon betydelse men det lilla gruskornet välter den stora klippan. Det är till exempel lätt att glömma bort stora genomslag som gjorts inom miljöområdet. Klorblekningen är ett sådant exempel. När man visade vilka trista effekter det hade på djurlivet ville folk inte längre köpa klorblekt. Klorblekning blev helt ute från en dag till en annan och produktionen gick över till väteperoxid på några veckor, säger Eva-Lotte Bernekorn Sandin.

Eva-Lotte växte upp som ett vetgirigt barn och har fortsatt så genom livet. Hon poängterar att kunskap är viktigt för att kunna vara kritisk och uppnå positiva resultat, och samtidigt som hon vill ha tilltro till att saker i världen faktiskt blir bättre krävs aktiva handlingar och starka människor som förstår hur saker och ting verkligen fungerar.

– Naturfiber till exempel tycker jag av princip är bra. Men processen att få tråd och tyg av det är inte alltid lätt. Tar vi bambu så är det en utomordentlig fiber. Men att processa den kräver 17 olika kemikalier vilket är väldigt jobbigt för miljön. Lin är mycket lättare på det sättet och ett underbart material. För att frilägga linfibern räcker det med att låta väder och vind bearbeta stjälken eller allra bäst: ha lin i rinnande vatten, men då blir det med konsekvensen att restprodukten är syrekrävande vilket kan leda till syrefria bottnar.

systerkeiccc

För att förvalta miljöintresset valde Eva-Lotte att läsa på Tekniska Högskolan i Lund men barndomen var egentligen en minst lika bra skola.

– Det man lär sig som barn sitter kvar och under min uppväxt i Småland präglades jag mycket av att mina föräldrar och frikyrkliga morföräldrarna gav en blandning av motivation och restriktioner. Mötena i den syförening där min mor var aktiv gjorde stort intryck. Jag följde med henne från 5-6-års-åldern och fick lära mig av tanterna. Jag följde också med min far i skog och mark och lyssnade till hans underfundiga sätt att berätta om flora och fauna. Vi samlade växter och gick på äventyr.

Att det blev en ingenjörsutbildning på Teknis i Lund var ett till lika delar känslomässigt och taktiskt beslut.

– Det var mitt stora naturintresse som drev mig. Miljö var inte särskilt populärt på den tiden men utbildningen var en förhoppning om att kunna göra någonting för naturen; jag visste att du som ingenjör var en kraftfull aktör i samhället. Då fanns inte miljökurser men jag kunde få in en 10-poängare i Miljötoxikologi i min Civilingenjörsexamen.

Utbildningen ledde till arbete på Stockholms Vatten och sedermera på Naturvårdsverket vilket var ett mål och en dröm som besannades.

– Naturvårdsverket var min favoritarbetsplats. När jag kom dit var det min dröm och en plats där det gick att göra skillnad. Nästa dröm, många år senare var att starta mitt företag Naturens Syster. Där kanaliserade jag båda mina intressen. Textilindustrin är en ryslig industri men det finns också en rörelse där vi kan förbättra och där vi successivt skapar skillnad.

Men som med alla drömmar har Eva-Lotte även stött på både motgångar och ibland haft svårt att få sin röst hörd trots att hon kanske suttit på mer information än andra. Att växla om och driva företag från att vara anställd visade sig också vara en utmaning.

– Jag har fått lära mig att det tar tid att arbeta sig in i en ny bransch. Bara det att få tag i tyg kan vara ett svår sak. Utöver det krävs kontaktnät, att möta efterfrågan och inte minst att göra uppoffringar. Sedan är det en belöning när det kommer positiva kommentarer och det sista året har jag mött en attitydförändring i positiv bemärkelse. Det är fler som är intresserade av att ta kontakt.

systerkeibb

I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars framhäver Eva-Lotte också att kvinnor ska göra sina röster hörda.

– Det är viktigt att inte alltid följa den uppfostrande anda och det konsensusberoende där man måste stämma av med andra innan man talar eller för den delen agerar. Varje människa är unik och i ett altruistiskt perspektiv anser jag att det är bra för alla om det unika kommer fram, det kan vara det lilla gruskornet som välter klippan.

systerkei

Läs mer om Eva-Lotte och Naturens Syster här

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!