de-saetter-in-fler-poliser-istaellet-foer-att-ta-hand-om-problemet

Engelsmannen som vill hjälpa Sverige att tänka mer japanskt

Författaren Brian Ashley har mångårig erfarenhet av både forskning och socialt arbete inom problemområden. Nu riktar han en känga till såväl politiker som myndigheter, som han menar inte arbetar på rätt sätt för att förhindra våld och kriminalitet bland ungdomar. I sin bok ”Arbeta i närsamhället” tar författaren upp en rad förebyggande åtgärder som han vill plantera in i den svenska modellen.

Brian Ashley kommer ursprungligen från England där han under flera år arbetade som bland annat grundskole-lärare, socialarbetare och familjerådgivare. Mest igenkänd är han dock för jobbet som rektor på en lärarhögskola, i skotska Edinburgh, där man främst utbildade socialarbetare, ungdomsledare och fritidspedagoger.

BrianAshley1

Till Sverige flyttade Brian Ashley 1985 och fick omedelbart flera förtroendeuppdrag som projektledare för utvecklingsprojekt inom barnomsorg och skolor. Han var även under flera år chefredaktör för tidskriften PlayRights. Ett arbete som innebar många resor runt om i världen för att föreläsa om och studera barn och ungdomars lekmöjligheter. En stor del av forskningen har handlat om att få fram sätt för barn och ungdomar att utveckla sina egna idéer för fritidsverksamheter.

– I Sverige handlade det, till att börja med, om att lära ut hur man arbetar på ett förebyggande sätt för att få stopp på ungdomsproblemen i vissa områden. Jag skrev, bland annat, två böcker om den öppna förskolan och hur den borde fungera. Genom mitt utvecklingsarbete med öppna förskolor upptäckte jag att dessa var en underbar lösning till behoven på informellt stöd till unga familjer som ofta kände sig isolerade i bostadsområden. Förskolorna kunde ha varit en bra inkörsport till det svenska språket och kulturen. Tyvärr förstod inte svenska myndigheter hur stort behovet var och valde därför att inte utveckla en service som saknade lagstöd.

Kontakta och anlita Brian Ashley som konsult

Brian Ashleys modell har dock gett eko på ett helt annat håll i världen. Flera japanska professorer hade hört talas Brians beskrivning och besökte Sverige för att undersöka verksamheten. De såg då möjligheten att lösa problemet, där unga japanska mammor satt hemma med sina unga barn och isolerades från omvärlden.

– Under en tio-årsperiod fick jag inbjudningar till Japans olika universitet där jag hjälpte till att skapa utbildningsseminarier. Dessa ledde sedan till att ett familjecentrum och nu har jag fått rapporter om att den här modellen har utvecklats runt om hela japan. Svenska myndigheter skulle behöva se och lära en hel del från japanska myndigheter, som är en bra modell att hämta idéer från.

Brian Ashley menar myndigheterna i Sverige ofta har händerna bakbundna eftersom det är lagstadgat att de inte kan göra undersökningar hur som helst. Han vill få till en förändring och erbjuder sin hjälp för att komma tillrätta med problemen.

– Jag försöker få myndigheterna att anlita mig så att vi tillsammans kan ta oss ann dessa problemområden. Jag kan erbjuda träning och coachning av socialarbetare så att vi kan angripa problemen innan de blir svårhanterliga. Många barn får till exempel inte fritidsplats, och vad händer då?! Jo, många av dem härjar runt i samhället och skapar problem för allt och alla. Därför måste vi tidigt se till att dessa barn får den hjälp de behöver.
– Att sätta in fler poliser är bra, men det är inte tillräckligt för att lösa problemen som finns i vissa bostadsområden. Det behöves stöd inifrån området och det är därför jag vill att specialutbildad personal ska anställas. På så sätt kan de arbeta inom problemområdena och jobba närmare ungdomarna, med målet att hjälpa ungdomarna att själva hitta lösningar. Denna situation och sådana uppdrag har jag lång erfarenhet av och kan därför hjälpa till med både metoder och utbildning.

Brianashley4

Brian Ashleys bok, ”Arbeta i närsamhället”, berör till största del hur myndigheter bör arbeta i distrikt med sociala problem.

– Det är en textbok i hur man etablerar ett preventivt arbete. Vi behöver ha olika typer av arbetare som kan jobba mer lokalt, och möta ungdomarna öga mot öga. För att kunna arbeta på det sättet så behövs specialträning. På så sätt kan vi utveckla metoder som gör att vi kan arbeta närmare ungdomarna. Det är vad min bok handlar om och vad jag kan erbjuda som expert. Jag kommer gärna och föreläser och håller i seminarier för att utbilda dem som ska arbeta med detta i framtiden.

Brianashley3

Boken ”Arbeta i närsamhället” (utgiven på Publit) har fått många lovord runt om i världen. Så här säger Willy Karlsson, som var dåvarande chef för Sveriges Socialchefers Förening:

När denna bok först publicerades blev den omedelbart accepterad av experter inom social politik och social välfärd som en klassisk beskrivning av teorier och metoder för att starta förändringsprocesser i närsamhället. För att citera två sådana åsikter:
”Om intentioner bakom bland annat lokalorganslagen och socialtjänstlagen skulle kunna förverkligas, måste det börja hända något ute i samhället och bostads-områden. Erfarenheten bör ha lärt oss att ingenting händer av sig självt. Det krävs att någon eller några startar och främjar processerna.”

Kontakta och anlita Brian Ashley som konsult

Läs mer om Brian Ashley på hans Facebooksida

Köp Brian Ashleys bok ”Arbeta i närsamhället”


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!