accounting-armstrong-fleming

Ekonom med gedigen bakgrund

Anibra Balance Consulting är en redovisningsbyrå med målsättning att stötta och hjälpa små- till medelstora företag med sin ekonomiska redovisning företrädesvis i Göteborgsområdet med omnejd men naturligtvis även i resten av Sverige när detta är praktiskt genomförbart.

Professionell och personlig service

Vi har som målsättning att förenkla livet för dig företagare så att du, utan bekymmer, kan lägga din kraft på att föra ditt företag framåt och slipper lägga ner din dyrbara tid på administrativa rutiner. Vi strävar efter att vara en enkomplett redovisningsbyrå som genom bra lösningar kan bidra till en kostnadseffektiv redovisning. Med en nära personlig kontakt utför vi uppdrag i god tid.

Jag heter Anita Abrahamsson och är företagets stolta ägare. Jag är utbildad ekonom och har varit verksam i affärsvärlden i Sverige sedan länge, de senaste 20 åren som ekonomiansvarig och ledare/coach i större företag med hög omsättning. Att jobba under tidspress och tuffa förhållanden är inte främmande för mig.

 

Min bakgrund är gedigen och som ansvarig för ekonomifunktionen har jag varit verksam/deltagit i alla ekonomiuppgifter såsom daglig bokföring, reskontror, scanning av leverantörsfakturor med uppföljning, kundinbetalningar och leverantörsbetalningar via fil, anläggningsregister, avskrivningar av inventarier, periodiseringar, skatte- och momsredovisning, likviditetsprognoser, rapporteringar bl.a. med analyser/kalkyler i excel, krav, avstämningar, månads-, kvartals- och årsbokslut samt löner och personalfrågor m.m. Har kunskap om det mesta som kan hända på ekonomiområdet i ett företag och jag gör mitt yttersta för att tillgodose era önskemål, stora som små och ser fram mot ett givande samarbete så att Ni får balans i Ert företags ekonomi.

Har kunskap om det mesta som kan hända på ekonomiområdet i ett företag och jag gör mitt yttersta för att tillgodose era önskemål, stora som små och ser fram mot ett givande samarbete så att Ni får balans i Ert företags ekonomi

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!