medimatch

Digital tjänst reformerar bemanningen inom sjukvården

Limhamnsföretaget Medimatch använder sig av avancerad teknologi för att göra något åt bemanningsproblemet inom vården. Plattformen vänder sig både till arbetsgivare och sjukvårdspersonal.
– Det råder stora bemanningsbehov i de nordiska länderna. Vi vänder oss till Norden och det finns intresse från fler länder eftersom problemen är snarlika, säger läkaren och VD:n Ali Dalfi.

Den uppmärksammade plattformen Medimatch har luft under vingarna. Bakom står läkaren Ali Dalfi som, med egna erfarenheter från arbete i flera av de nordiska länderna, är övertygad om att bemanningsproblemet är ett organisatoriskt problem.

– Vi har ett bemanningsproblem inom vården, men verkligheten är att det inte saknas kompetent personal utan att det tvärt om finns väldigt mycket bra personal i Norden. Det föreligger helt enkelt en miss-match på marknaden.

alidalfi
Ali Dalfi, Läkare och VD

Med hjälp av teknologin har Ali Dalfi förverkligat en innovativ plattform som förenklar, ökar kvaliteten och kraftigt reducerar kostnaderna för förmedlingen av vårdpersonal. Tjänsten är automatiserad för att vårdinrättningar och vårdpersonal ska hitta fram till varandra, matcha lediga perioder och utbyta offerter. Plattformen är på samma gång ett nytt och modernt bemanningsföretag, jämfört med äldre traditionella företag, och en annonssida för fasta tjänster.

– Överallt tänker man nytt och vi måste även tänka nytt inom vårt område. Istället för att vända sig till traditionella bemanningsföretag med begränsade kunskaper om arbetsplatsen och om arbetsuppgifterna som efterfrågas, då vi har högspecialiserade arbetsuppgifter, kan arbetsgivaren istället själv bedöma personalen direkt i vår databas. Arbetsgivaren ser all vårdpersonal och när de är tillgängliga. Det reducerar kostnaderna för alla och transparensen saknar motsvarighet. Den höga kompetensen som finns i samhället kommer synliggöras och användas mer effektivt. Bara det är en samhällsvinst. Därutöver ökar kvalitén i vården för våra patienter.

– All personal som förmedlas genom Medimatch är legitimerad och har kollats bland annat mot IVO och Socialstyrelsen. Arbetsgivaren har möjlighet att se vad den tillgängliga personalen har för kompetenser. Samtidigt öppnar det upp för möjligheter för vårdpersonalen att komma i kontakt med vårdinrättningar. Vi har läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, tandhygienister och dietister med mera.

Ali Dalfi har själv erfarenhet som läkare i Sverige, Danmark och Norge och har fått erfara baksidorna med både höga bemanningskostnader och brist på transparens. Genom Medimatch har han skapat den tjänst han själv efterfrågat.

– Medimatch ambition är att rikta sig till Norden där allt fler inom sjukvården efterfrågar flexibilitet. Numera går det att i större utsträckning välja hur mycket man vill arbeta. Det gäller även arbetsgivaren som kan ta in personal vid behov och planera bättre. Det finns intressen som arbetar för att binda personal till fasta anställningar inom vården vilket är bra men risken är att man inte utnyttjar den höga kompetensen på bästa sätt, vilket kan vara resursslöseri. Det vi gör ska ses som en lösning att förbättra den rådande situationen.

 

Läs mer om Medimatch på hemsidan och Facebook.

medimatch_logo

 

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!