Diabetesforskaren Bibbi Smide vill sprida värdefull kunskap genom konsten

Bibbi har under många år utbildat blivande diabetessjuksköterskor. Hon har bland annat arbetat i Tanzania och Abu Dhabi. Hon kan titulera sig både doktor och forskare och numera även konstnär och författare. I sin debut Diabetes i ord och bild, vill Bibbi utveckla kunskap och förståelse om sjukdomen genom det konstnärliga berättandet.

Bibbi Smide är uppvuxen på prästgård i Skutskär. I början av 1960-talet flyttade hon till Kalmar där hon senare skulle komma att utbilda sig till sjuksköterska och vårdlärare. Vidare har hon forskat i diabetesvård och studerat egenvård, fotproblem och hälsa hos personer med diabetes, både i Tanzania och Sverige. Före pensioneringen har hon varit anställd som universitetslektor vid Uppsala universitet och undervisat blivande diabetessjuksköterskor vid enheten för diabetesvårdforskning.

Konstnärskapet började tidigt leta sig in i Bibbis liv. Redan på 1960-talet deltog hon i målarkurser och inspirationen att måla har funnits sedan barnsben. Det kom ofta konstnärer på besök till prästgården och Bibbi fick delta i skapandet.

– När jag gick tredje året på läroverket höll jag ett föredrag om Picasso. Jag fastnade tidigt. Picasso är fortfarande idolen och gurun när det gäller konst.

Efter att i hela sitt arbetsliv ha utbildat sjuksköterskor som i sin tur utbildar patienter i diabetes började Bibbi fundera över hur en sådan kunskap skulle kunna gestaltas och förmedlas genom en målning. I våras hade Bibbi bokrelease på medicinhistoriska muséet i Uppsala. Hon fick fina recensioner i tidskriften ”Allt om diabetes” (nr. 3 2018).

Ett populärvetenskapligt verk där forskning och slutsatser presenteras på ett begripligt sätt. Ett föredömligt sätt att arbeta på med konstnärligt intressanta bilder, vilka förhöjer verket.

På bokens framsida kan man se en målning som visar på de cirklar som kan omge en person som drabbats av diabetes. Cirkeln kan vara en aktivitet eller tolkas som ett problem som måste ändras. Personen själv måste gå igenom vad som kan påverkas. Bilden kan underlätta att tydligare se problematiken.

Diabetes; vad innebär det? Hur känns det att få just den diagnosen? Vilka tankar kommer först upp då du hör talas om diabetes? Titta på målningen, fundera; vad är det som har hänt dig?

– I mitt målande och arbete med boken har jag funderat väldigt mycket på hur jag skulle kunna kombinera forskningsresultat och erfarenhet från mitt yrkesliv. Efter att ha intervjuat tanzaniska personer med diabetes typ 2 inspirerades jag till att göra en målning som gestaltar effekterna av urbanisering.

Diabetes hela livet

Bibbis målningar hittar du här

Att få sjukdomen är inte bara en fråga om att lära sig att hantera den praktiskt, utan det handlar lika mycket om att psykologiskt bearbeta de förändringar som diagnosen innebär. Att på samma gång hantera vad som händer inombords, att lära sig leva med sjukdomen och ändå ha kraft att hänga med i forskningen och utvecklingen kring diabetes.

– Jag vill att de som fått diabetes, har anhöriga med sjukdomen eller som arbetar inom diabetesvård ska betrakta mina bilder och därigenom få en djupare förståelse för vad det kan innebära.

I boken har jag även illustrerat diabetes på cellnivå.

Diabetes på cellnivå

Bibbi har i flera målningar, som inte inkluderats i diabetesboken, relaterat till erfarenheter från utlandstjänstgöringar. Flera tavlor anknyter även till malariamyggan.

Lilla malariamyggan farligare än stora elefanter

Vissa verk har dessutom medicinsk koppling till Polio.

Polio – vaccinera

Ytterligare ett motiv i Bibbis målningar är kvinnans situation i världen. Hennes bakgrund har lett till att hon målar afrikanska kvinnor utifrån olika perspektiv. En kvinna har en doktorshatt på huvudet, en annan bär på ved.

– Jag har träffat så många fantastiska afrikanska kvinnor, vilket har varit oerhört inspirerande.

Kvinnor kan

– Jag vill utveckla måleriet mot att tydliggöra funderingar om vart vi är på väg. Jag vill att en bild ska kunna diskuteras och tolkas på många olika sätt.

Vart är vi på väg

Bibbi betonar bildens betydelse för inlärning och reflektion. Vi lär oss saker på många olika sätt.

– Jag har fastnat för bilden, via den kan du öppna upp för det psykologiska, att våga öppna sig och försöka förstå sitt eget handlande.

Med penseln i hand ville jag framförallt visa att ingen människa är den andra lik. Vad kan dölja sig i målningen? Någon kanske inte vill diskutera så mycket, en annan vet hur alla andra klarar sig. Någon kanske uttrycker sin ångest över att ha drabbats av sjukdom. Någon kanske drömmer om att få studera och slippa släpa ris på ryggen. Någon kanske kan förstå vikten av vaccinationer.

– Förhoppningsvis kan varje person som betraktar målningarna hitta något som berör.

Att få ställa ut, berätta och föreläsa är så oerhört värdefullt för Bibbi och det är något som hon vill fortsätta att göra. I januari ställde hon ut i det lilla galleriet Greger på Hornsgatan i Stockholm, hon har även haft utställning i Johan Thunbergs ateljé på Laxö. I höst, den 14:e november i år ska Bibbi föreläsa på internationella diabetesdagen. I samband med utställningar har många besökare uttryckt att hennes sätt att måla och berätta om tavlorna gör att nyfikenhet över att lära blir större.

 

Här hittar du till Bibbis hemsida

Här får du tag på Diabetes i ord och bild


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!