frontbild

De räddar tusentals arbetstillfällen

Svensk Företagsrekonstruktion bryter ny mark och hjälper företag att komma på fötter. – Det största problemet är att förklara vad vi gör och få fler att förstå fördelarna med en företagsrekonstruktion, säger Marcus Wenner, VD på Svensk Företagsrekonstruktion.

Många blandar ihop rekonstruktion med konkurs. Det är olyckligt, menar Marcus Wenner, VD på Svensk Företagsrekonstruktion, eftersom man i själva verket är konkursskyddad under rekonstruktion. Svensk Företagsrekonstruktion har räddat över 200 företag och tusentals arbetstillfällen.

Marcus Wenner har varit ute och föreläst för redovisningsbyråer och synts i olika forum. Han ser det som en del av utmaningen att lyfta fram hela rekonstruktionsförfarandet till företagare.

– De blir ofta väldigt förvånade och har inte förstått fördelarna tidigare. Både en företagsledare och en person som jobbar på en ekonomiavdelning blir positivt överraskade av att man kan bli av med upp till sjuttiofem procent av skulderna. Sista tjugo åren har det gjorts flera förändringar som förbättrat hela institutet företagsrekonstruktion; inte minst har reglerna kring lönegarantin förbättras och det är ofta en nyckel för att företagen som genomgår företagsrekonstruktionen ska kunna ges likviditet och andrum att genomföra nödvändiga förändringar. Det är en lag som skulle kunna rädda många fler företag och arbetstillfällen om den bara användes oftare och på rätt sätt, säger Marcus Wenner.

Fördelarna med rekonstruktion är flera enligt Marcus Wenner: Likviditetstillskott till bolaget genom att de anställda får lönegaranti, skuldnedskrivning som sker genom ackord samt ökad arbetsro för bolagsledningen genom ett lagstadgat betalningsanstånd för alla skulder. Ofta görs det i samförstånd med alla parter där fordringsägarna är glada över att de kan få någon del av skulderna betalda samt att de får behålla sin kund i framtiden.

– Vår roll är lite speciell. Vi är inte rekonstruktörer utan vi är på bolagets sida och ser till dess bästa. Man skulle bäst beskriva oss som managementkonsulter med skarpa juridiska kunskaper och djup erfarenhet inom företagsrekonstruktioner. Ofta utgörs vårt arbete av att stödja ledningen och ekonomifunktionen samt att ta ett helhetsgrepp över bolagets lönsamhetsmodeller genom att till exempel upprätta budget, ekonomistyrningsfunktioner och att ge praktiska råd om hur kostnaderna kan minska och marginalerna öka. Det finns mycket att gå igenom och det är ett stöd som uppskattas av bolagen.

industri

 

Nyckeln till en lyckad företagsrekonstruktion är ofta att finansiering kommer till i samband med, eller vid avslutandet av, företagsrekonstruktionen. Finansieringen kan vara både kortsiktig och långsiktig. Sedan i somras har Svensk Företagsrekonstruktion möjligheten att hantera detta genom ett andra bolag inom koncernen. Marcus Wenner ser också möjligheter att ta en ägarandel i företag vid rätt omständigheter.

– I de lägen då det är tillräckligt bra bolag med outnyttjad potential kan vi erbjuda oss att bli delägare. Även om det kan vara tråkigt för de gamla ägarna att släppa aktier så är det ju bättre att äga en liten del i något som går bra än ett helt bolag med en osäker framtid. Vid samägande så skapas goda incitament för att bolaget ska utvecklas och generera vinst. Vi är engagerade entreprenörer och aktiva som ägare. Vi kan både sitta med som ägare i korta och längre horisonter, men det finns alltid en så kallad exitplan när en investering görs. Förutom kompetens inom ekonomi och juridik är vi många som drivit egna verksamheter och vi har bred förståelse för företagande och företagaren. Kärnan i rekonstruktionsarbetet är att skapa en väl fungerande och lönsam verksamhet, därutöver ska också den juridiska processen hanteras, men det är inte företagsrekonstruktionens kärna. Finansierings- och investeringsverksamheten sker genom Svensk Företagsrekonstruktions moderbolag FrontOffice Nordic AB (publ) och de två investmentbolag som administreras från FrontOffice Nordic.

Marcus Wenner menar att man kan betrakta företagsrekonstruktion som en form av friskvård och förtydligar att det kan ske i ett tidigare skede än vad det normalt gör. Han tycker att det är synd när det har gått för långt och anser att många företagsledare tar extrema risker när de driver en verksamhet som är skuldtyngd.

– Man bör ta kontakt direkt när man börjar bygga skulder: Ett tydligt tecken är när man måste börja skjuta på fakturor, samma sak om man börjar fundera på om man ska sälja fakturor, då försvinner också marginalerna ytterligare. Att man är skyddad från personligt ansvar när man driver ett aktiebolag är en sanning med modifikation, vissa lever i en falsk trygghet av frihet från bolagets skulder bara för att man har ett aktiebolag.

Läs mer om Svensk Företagsrekonstruktion här


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!