gammal

De har som mål att vara snabbast i Stockholm

Många av oss tar den varje dag, det finns många vackra i Stockholm och för somliga innebär den en viss oro. Sandbergs Hiss är en uppstickare i Stockholm inom service, ombyggnad och nybyggnation av hissar. Målet är att ge ökad trygghet med Stockholms kortaste inställelsetider, menar Per Sandberg.

Vad får kunden när de tecknar ett serviceavtal med er?

– Vi gör fyra servicebesök per hiss och år, vid varje besök utförs kontroll, smörjning samt städning av hissanläggningen. Varje service protokollförs och protokollet arkiveras i maskinrummet. Dessutom har kunden tillgång till felanmälan och jourtjänst dygnet runt.

Just för stunden moderniserar Sandbergs Hiss flera gamla hissar. Hur vet man om hissen i exempelvis bostadsrättsföreningen är föråldrad?

– Vi tycker givetvis att det är spännande att det finns många bevarade äldre hissar i Stockholm och ett flertal av dessa fungerar lika bra som när de var helt nya tack vare gott underhåll. Samtidigt har många äldre hissar ett och annat att önska när det gäller säkerheten. Klämrisk måste elimineras så att varken barn eller vuxna hamnar med fingrarna i gallret. Hissen får så klart heller inte fastna mellan våningsplanen. Vi rekommenderar att man hör av sig till oss så kommer vi ut och ger förslag på passande moderniseringsåtgärder.

 

– Därför att vi håller en god service och är kunniga på det vi gör. Vi har dessutom mycket snabba inställelsetider vid driftstopp och är garanterat snabbast på plats i hela Stockholm.

hisskei-7

Boverkets föreskrifter från år 2007 innebar att kraven på säkerhet i hissar höjdes, till exempel i form av ett krav på innerdörr i hissar för offentliga lokaler. I privata bostäder finns det på vissa platser fortfarande behov av förbättringar. Det är viktigt för bostadsrättsföreningar att vara ute i god tid innan det kommer anmärkningar på att hissen inte fungerar.

Boka ett möte med Sandbergs Hiss här

Sandbergs Hiss_logo liten_fri

 

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!