bra-hoersel-med-det-senaste-inom-hoerapparater

Bra Hörsel – med det senaste inom hörapparater

Hörselskadades dag infaller 21:a oktober. Under den, och de flesta av årets övriga dagar, finns det förbund, föreningar och företag som arbetar intensivt med att underlätta vardagen för personer med hörselnedsättningar. Ett av dessa företag – Bra Hörsel – arbetar i nära samråd med sina kunder för att de ska känna sig delaktiga under hela processen.

Bra Hörsel startade 2012 sin verksamhet, och har idag tre mottagningar i Stockholm och en i Göteborg. De är ett privat alternativ som ägs av AB Transistor, ett företag med lång erfarenhet av utveckling och försäljning av tekniska hjälpmedel för arbetsplatser, skolmiljö, hemmiljö men också för olika typer av offentliga miljöer.

Bra Hörsel är leverantörs-oberoende, vilket innebär att de har möjlighet att alltid ha den senaste tekniken av hörapparater, tillbehör och övriga tekniska hjälpmedel i sitt sortiment. Lotta Hannu är legitimerad audionom på Bra Hörsel. Hon berättar, med värme i rösten, om sin arbetsplats.

– Hos oss köper och äger kunderna sina hjälpmedel. De som blivit beviljade landstingsbidrag (Fritt Val) kan självklart använda det hos oss vid köp av hörselteknik. Alla audionomer hos oss är legitimerade och har lång erfarenhet av hörselvård, både i privat och offentlig regi. De har extraordinär kompetens inom hörsel-och tinnitusområdet, samt på de produkter vi säljer.

reception

Hur arbetar ni på Bra Hörsel?

– Vi arbetar med hörapparater och tillbehör med ny teknik, och alltid med utgångspunkt från våra kunders behov och önskemål. Vi erbjuder fri provtid på en månad, så att kunderna har möjlighet att testa sina hjälpmedel i de miljöer där de bäst behövs. Vi arbetar också med arbetsplatsanpassningar där vi, tillsammans med vårt moderbolag AB Transistor, kan erbjuda ett brett sortiment av produkter som täcker in många av de hörselrelaterade problem som kan uppstå på arbetsplatser.

– Till oss kommer också många som har besvär med tinnitus och ljudkänslighet. Brusterapi kan då vara ett alternativ för att lindra besvären. I september 2017 öppnade vi en hörselmottagning, med inriktning mot just tinnitus, på Östermalm i Stockholm.

– Vi arbetar också förebyggande mot hörselnedsättning genom att föreläsa och informera om hörsel och vikten av att skydda den. Hos oss kan man även köpa formgjutna hörselskydd för alla typer av situationer, som till exempel musik, industribuller och jakt.

bra-hoersel-med-det-senaste-inom-hoerapparater

Hur går det till när man gör en hörselundersökning eller prövar ut en hörapparat hos er?

– Vid första besöket görs ett hörselprov – ett så kallat audiogram. Testet mäter toner i en tyst miljö och där går det att se se i vilka frekvenser det eventuella hörselbortfallet finns. Vid behov görs vissa taltester, exempelvis med och utan hörapparat för att se hur stor förbättringen blir (just detta test görs dock senare i processen). Med utgångspunkt från audiogrammet kartlägger vi sedan behoven.

– Hörselproblem ser olika ut för olika människor och det är viktigt att ta hela bilden i beaktning. Att välja hörapparat endast utifrån hörselprovet fungerar sällan bra. Vi tar hänsyn till förutsättningarna runt omkring för att hitta en så bra hörsellösning som möjligt. Den fria provtiden på en månad ökar chansen att hitta bästa lösningen för varje person.

Läs mer om Bra Hörsel på deras hemsida.

Vad är viktigt att tänka på vid misstanke om att man råkat ut för en hörselskada?

– Det är alltid viktigt att vara rädd om sin hörsel i bullriga miljöer. Om man misstänker att hörseln försämrats är det viktigt att söka hjälp på ett tidigt stadium. Ju längre man väntar med att söka hjälp för sin hörselnedsättning desto svårare är det att vänja sig vid hörapparaterna. En hörselnedsättning smyger sig oftast på och hjärnan anpassar sig successivt till detta. Har man då väntat länge med att söka hjälp blir det svårare för hjärnan att vänja sig vid den nya ljudbilden. Risken att man ”skämmer bort” sin hörsel genom att börja med hörapparat tidigt är obefintlig. Tvärtom finns det bara fördelar med en tidig hörapparatanpassning.

recharge_relax_repeat
”ZPower rechargeable” är det senaste inom uppladdningsbara hörapparater.

Vilka är de vanligaste orsakerna till hörselskador?

– De vanligaste orsakerna till hörselnedsättning är den naturliga åldersförändringen och buller. Hörselcellerna i innerörat påverkas av buller och ålder och med tiden avtar förmågan att ta emot och sortera ljud. Hörselnedsättning kan också orsakas av skador på örat och hörselorganet, ärftliga komponenter och vissa sjukdomar.

Varför tror du att det gått så bra för er på Bra Hörsel?
– Vi har många nöjda kunder och vi tror att det finns flera orsaker till detta. Vi arbetar med ny teknik i små och diskreta hörapparater och vi kommer i samråd fram till vad som passar bäst för varje person. I och med vårt nära samarbete med AB Transistor finns expertis på andra typer av hörselhjälpmedel nära till hands. Det är viktigt att känna sig delaktig i hela processen och kunna känna att man själv kan påverka. Det leder till att produkterna verkligen används och inte hamnar i byrålådan.

– Vi har korta väntetider och god tillgänglighet, och alla audionomer har lång erfarenhet av både offentlig och privat hörselvård. Dessutom har vi ett brett kontaktnät av exempelvis läkare, KBT-terapeuter och fysioterapeuter som vi kan hänvisa till i de fall det behövs.

2w

Läs mer om Bra Hörsel på deras hemsida.

Håll koll på de senaste uppdateringarna på Bra Hörsels Facebooksida.

Här hittar du Bra Hörsels Instagram.

bra-hoersel-logo


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!