-91b8425710184ae79377-green-456839-960-720jpg

Bli kost- och näringsterapeut!

Framtiden för sjukvården är att använda mildare metoder som stödjer kroppens egna utrensnings- och uppbyggnadsprocesser innan man tar till starkare åtgärder som starka mediciner, operationer och strålning.

Näringsterapeut

En bra grund för att utbilda sig till kost- och näringsterapeut är att man är intresserad av att hjälpa andra. Man kan använda utbildningen i kost- och näringsterapi som ett eget yrke, eller använda det i kombination med andra behandlingsformer.

Utbildningen ger både ett makro- och mikroperspektiv på näring. Makroperspektivet handlar om maten vi äter. Hur man komponerar en måltid som är näringsmässigt balanserad, vad man bör undvika och hur man anpassar kosten till olika individers behov. Mikroperspektivet handlar om de enskilda näringsämnena, till exempel vitaminer, mineraler och fettsyror. Vi lär oss både hur man ser på kosten och dess läkande egenskaper inom olika hälsotraditioner, till exempel makrobiotik, levande föda och raw food. Vi lär oss också hur till exempel enskilda vitaminer mineraler kan användas i läkande syfte. Med andra ord studerar vi praktiskt användbar kost- och näringslära.

Utbildningen ger både ett helhetsperspektiv och ett detaljperspektiv på näring. Helheten handlar om att förstå maten vi äter. En kostrådgivare vet vilken mat som passar för olika personer, hur man komponerar en måltid som är näringsmässigt balanserad, vad man bör undvika och hur man anpassar kosten till olika individers behov. Vi lär oss teoretiskt och praktiskt hur man ser på kosten och dess läkande egenskaper inom olika kosttraditioner, till exempel makrobiotik, raw food, levande föda och blodgruppskost.

Medlemmen har genom sitt medlemskap och som representant för den professionella kroppsterapibranschen i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler

Flex utbildning & Förkunskaper

All litteratur och undervisning är på svenska. Det är lämpligt med gymnasiekompetens eller motsvarande kunskaper.

Har man läst motsvarande kurser hos oss eller annan arrangör tidigare kan dessa tillgodo­räknas. Minst 30 dagar av utbildningen ska ha gjorts hos oss. Kontakta oss för validering av kursintyg från andra arrangörer. De flesta steg i utbildningen spelas in. Det innebär att om man missar en kurs kan man ta igen det på egen hand. Man kan också gå det steg man missat nästa gång det ges. För att erhålla slutdiplom (Diplomerad Kost- och Näringsterapeut) krävs ett godkänt slutprov och fem fallstudier.

Framtidens sjukvård och friskvård

En studie publicerad i ”New England Journal of Medicine” 1998 menar att biverkningar från läkemedel är den fjärde största dödsorsaken. Varje år drabbas över 2 miljoner människor i USA av läkemedelsbiverkningar. Man räknar med att mer än hundra tusen av dessa dör av sina bieffekter. Samtidigt ger konsumtion av kosttillskott i stort sett inga biverkningar. Allt fler människor inser att läkemedel bör användas som sista alternativ och inte det första som oftast sker nu. De flesta symptom minskar, eller försvinner helt, av förändringar i kosten och intag av noga anpassat kosttillskott. Framtidens terapeuter kommer att utbilda sina patienter i att förbättra matvanorna och livsstilen för bestående förbättringar.

Framtiden för sjukvården är att använda mildare metoder som stödjer kroppens egna utrensnings- och uppbyggnadsprocesser innan man tar till starkare åtgärder som starka mediciner, operationer och strålning. Framtidens läkare bör samarbeta med näringsterapeuter som lär klienterna att äta bättre och hjälpa dem med bestående positiva livsstilsförändringar. Man satsar då främst på kost- och motionsförbättringar, ofarliga biologiska medel och behandlingar innan man sätter in starka läkemedel eller åtgärder som ofta har negativa biverkningar eller konsekvenser.

Framtiden för sjukvården är att använda mildare metoder som stödjer kroppens egna utrensnings- och uppbyggnadsprocesser innan man tar till starkare åtgärder som starka mediciner, operationer och strålning.

Förkunskapskrav

Har man läst motsvarande kurser hos oss eller annan arrangör tidigare kan dessa tillgodo­räknas. Minst 30 dagar av utbildningen ska ha gjorts hos oss. Kontakta oss för validering av kursintyg från andra arrangörer. De flesta steg i utbildningen spelas in. Det innebär att om man missar en kurs kan man ta igen det på egen hand. Man kan också gå det steg man missat nästa gång det ges. För att erhålla slutdiplom (Diplomerad Kost- och Näringsterapeut) krävs ett godkänt slutprov och fem fallstudier.

Kan man dela upp utbildningen?

Man kan gå enskilda kurser utan att gå hela utbildningen. Om man kommer upp till 46 poäng inom 5 år kan man göra slutprovet för att få ut sitt diplom.

Kurslitteratur

Kurskompendium för varje delkurs. Kompendierna är på svenska. I samband med utbildningen får du tips på böcker som kan användas för ytterligare fördjupning. Den sammanlagda kostnaden för kompendier och böcker är ca 4 000 kr.

Som studerande hos oss har du tillgång till Sveriges största sortiment av litteratur inom kost, näring och andra terapier. Böckerna säljs till förmånliga priser och flera hundra olika böcker finns i lager.

Kontakta oss idag

Vi har ett brett utbud av kurser. Många av kurserna ingår i de längre utbildningarna men kan även läsas separat. En stor del av kurserna går även på distans.

Du anmäler dig till respektive kurs genom att fylla i formuläret här.


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!