indiern1

Vare sig det handlar om den stora familjemiddagen eller att krypa upp ur sängen framåt lördagseftermiddagen – Lidingöborna har fått sin första ”indier” och maten hade inte kunnat träffa mer rätt.

indern2