Granö Beckasins fågelnästen med 2-3 bäddar, dusch och toalett.

    grano2