Är du sjuksköterska och söker en förändring? 

Det går inte att undgå att sjuksköterskor har en utmanande och påfrestande arbetsvardag. Avdelningar är underbemannade och sjuksköterskor behöver arbeta mer än 100% varje månad. Det är ett stressande yrke där andras liv står på spel. Som sjuksköterska kan du uppleva frustration, glädje och sorg om vartannat under ett arbetspass. Många känner sig ofta otillräckliga och hjälplösa i vissa situationer. Vårdpersonal gör allt i sin makt för att klara av dagen och ta hand om både patienter och anhöriga.

Även om man älskar sitt jobb så behöver man även tänka på och prioritera sin egen hälsa. Det är inte meningen att arbetet ska ha ett hårt grepp över ens hälsa och välbefinnande.

Så tar du tag i din fritid

Det kan vara svårt att få kontroll över sin fritid som sjuksköterska. Framförallt om man jobbar i skift. Det blir inte mycket ledig tid mellan arbetspassen. Och tillsammans med en stressig arbetssituation kan det bli mycket press på den egna hälsan när återhämtningen blir minimal.

Bestäm själv över din arbetssituation

Valmöjligheterna är stora inom sjuksköterskeyrket. Men det kan vara lätt att fastna i rutiner fastän det är saker som skaver. Trivs du inte i den arbetsmiljön som du har kan du antingen försöka påverka din nuvarande arbetsplats till förändring. Det är många som gärna vill arbeta med samma kollegor och ha fast rutiner och struktur i arbetet. Eller om du är redo för en ny utmaning kan konsultsjuksköterska vara en alternativ utmaning. 

Som konsultsjuksköterska kan du bestämma över ditt liv och arbete. Det kan vara spännande med nya utmaningar och få uppleva nya arbetsmiljöer och kollegor. Att få vara ledig när man är ledig och slippa frågan om extrapass. Det finns mycket att lära som konsultsjuksköterska och det är väldigt givande med den breda variationen. Fundera över vad du vill uppnå med ditt liv och hur du vill leva din vardag. Gör en lista. 

Du behöver säga nej!

Chefen frågar återigen om du kan bemanna lördagen i helgen trots att du sagt nej en gång tidigare. Men avdelningen är underbemannad och överbelagd och då kan det vara svårt att säga nej igen. Många känner ett stort ansvar gentemot avdelningen, kollegor och inte minst patienterna. Någon måste ju ta det passet. Men det ska inte vara upp till enskild person att lösa personalbristen. 

Självklart kan man ställa upp men det ska vara på sina egna villkor. Därför bör du våga säga nej till extra pass när du känner att du behöver ha din återhämtning. Det kommer skapa bättre förutsättningar för både dig och avdelningen i det långa loppet. 

 


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!